ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 145 produktů
Aktuální strana 7 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14268
Kat. čís.: 74650
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody
Irrigation techniques - Meters for irrigation water
Třídící znak: 474071Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78231)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
ČSN EN 15099-1
Kat. čís.: 79160
Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny
Irrigation techniques - Remote monitoring and control for irrigation systems - Part 1: General considerations
Třídící znak: 474090Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19932-1
Kat. čís.: 94427
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 1: Safety and environmental requirements
Třídící znak: 474425Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19932-2
Kat. čís.: 94428
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody
Equipment for crop protection - Knapsack sprayers - Part 2: Test methods
Třídící znak: 474425Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21191
Kat. čís.: 518851
Zařízení na ochranu rostlin - Uzavřené přepravní systémy - Specifikace parametrů
Equipment for crop protection - Closed transfer systems (CTS) - Performance specification
Třídící znak: 474426Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5699
Kat. čís.: 29181
Zemědělské stroje, nářadí a zařízení. Rozměry pro mechanické nakládání volně loženého materiálu
Agricultural machinery, implements and equipment. Dimensions for mechanical loading with bulk goods
Třídící znak: 475002Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN ISO 6814
Kat. čís.: 97127
Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění
Machinery for forestry - Mobile and self-propelled machinery - Terms, definitions and classification
Třídící znak: 476000Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11850
Kat. čís.: 90893
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky
Machinery for forestry - General safety requirements
Třídící znak: 476001Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500267)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 515942)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN ISO 8084
Kat. čís.: 73516
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
Machinery for forestry - Operator protective structures - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 476002Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd. 1 (Katalogové číslo: 501304)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN 13525
Kat. čís.: 511628
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost
Forestry machinery - Wood chippers - Safety
Třídící znak: 476003Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8083
Kat. čís.: 77913
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
Machinery for forestry - Falling-object protective structures (FOPS) - Laboratory tests and performance requirements
Třídící znak: 476004Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17067
Kat. čís.: 510641
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače
Forestry machinery - Safety requirements on radio remote controls
Třídící znak: 476005Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7112
Kat. čís.: 508153
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník
Machinery for forestry - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Vocabulary
Třídící znak: 476010Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19472-2
Kat. čís.: 518282
Lesnická strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Navijáky pro pomocnou trakci
Machinery for forestry - Winches - Part 2: Traction aid winches
Třídící znak: 476015Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17822
Kat. čís.: 517969
Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a odkláněcí kladky pro lesnické vyvážecí činnosti
Forestry machinery - Requirements for sling gear and deflection pulleys for forestal hauling operations
Třídící znak: 476021Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2057
Kat. čís.: 15099
Zemědělské traktory. Dálkově ovládané přímočaré hydromotory pro přípojné stroje
Agricultural tractors. Remote control hydraulic cylinders for trailed implements
Třídící znak: 477001Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 5708
Kat. čís.: 15236
Chladící nádrže na mléko
Refrigerated bulk milk tanks
Třídící znak: 478001Datum vydání: 01.01.1994    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 16517
Kat. čís.: 517497
Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Mobilní lanovky pro svážení dřeva - Bezpečnost
Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety
Třídící znak: 478020Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13683+A2
Kat. čís.: 89282
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost
Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers - Safety
Třídící znak: 479010Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94016)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2013  
  
ČSN EN 13684
Kat. čís.: 506850
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost
Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers - Safety
Třídící znak: 479011Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8  Další strana >>