ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 46 7092-31
Kat. čís.: 54500
Metody zkoušení krmiv - Část 31: Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí
Testing methods for feeding stuffs - Part 31: Determination of solubility index in milk feeding mixtures
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-32
Kat. čís.: 54501
Metody zkoušení krmiv - Část 32: Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích
Testing methods for feeding stuffs - Part 32: Determination of the adipose particles size in milk feeding mixtures
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-33
Kat. čís.: 54502
Metody zkoušení krmiv - Část 33: Stanovení obsahu feromagnetických příměsí
Testing methods for feeding stuffs - Part 33: Determination of ferromagnetic admixtures content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-34
Kat. čís.: 54503
Metody zkoušení krmiv - Část 34: Stanovení škůdců
Testing methods for feeding stuffs - Part 34: Determination of parasites
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-35
Kat. čís.: 54504
Metody zkoušení krmiv - Část 35: Stanovení zrnitosti
Testing methods for feeding stuffs - Part 35: Determination of granularity
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-36
Kat. čís.: 54505
Metody zkoušení krmiv - Část 36: Stanovení odrolu granulovaných krmiv
Testing methods for feeding stuffs - Part 36: Determination of crumbled scrap in granuled feeding stuffs
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-38
Kat. čís.: 54506
Metody zkoušení krmiv - Část 38: Stanovení pevnosti granulí v tlaku
Testing methods for feeding stuffs - Part 38: Determination of granules strength when pressed
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-39
Kat. čís.: 54507
Metody zkoušení krmiv - Část 39: Stanovení odolnosti granulí proti otěru
Testing methods for feeding stuffs - Part 39: Determination of granules resistence when wiped
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-4
Kat. čís.: 54220
Metody zkoušení krmiv - Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)
Testing methods for feeding stuffs - Part 4: Determination of crude protein content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-40
Kat. čís.: 54508
Metody zkoušení krmiv - Část 40: Stanovení rozměrů granulí a briket
Testing methods for feeding stuffs - Part 40: Size determination of granules and briquettes
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-41
Kat. čís.: 54509
Metody zkoušení krmiv - Část 41: Senzorické zkoušení barvy, pachu struktury a konzistence
Testing methods for feeding stuffs - Part 41: Sensorial testing of colour, smell, structure and consistence
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-42
Kat. čís.: 54510
Metody zkoušení krmiv - Část 42: Zkoušení jakosti siláží
Testing methods for feeding stuffs - Part 42: Quality testing of silages
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 46 7092-43
Kat. čís.: 54511
Metody zkoušení krmiv - Část 43: Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže
Testing methods for feeding stuffs - Part 43: Fermentation process quality evaluation of ensilages
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-5
Kat. čís.: 54239
Metody zkoušení krmiv - Část 5: Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové
Testing methods for feeding stuffs - Part 5: Determination of soluble nitrogen content after treatment with pepsin in hydrochloric acid solution
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-6
Kat. čís.: 54240
Metody zkoušení krmiv - Část 6: Stanovení obsahu močoviny
Testing methods for feeding stuffs - Part 6: Determination of ure acontent
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-61
Kat. čís.: 54513
Metody zkoušení krmiv - Část 61: Stanovení obsahu amprolia
Testing methods for feeding stuffs - Part 61: Determination of amprolium content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 7092-62
Kat. čís.: 54555
Metody zkoušení krmiv - Část 62: Stanovení obsahu avilamycinu
Testing methods for feeding stuffs - Part 62: Determination of avilamycin content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-63
Kat. čís.: 54514
Metody zkoušení krmiv - Část 63: Stanovení obsahu clopidolu
Testing methods for feeding stuffs - Part 63: Determination of clopidol content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 7092-64
Kat. čís.: 54515
Metody zkoušení krmiv - Část 64: Stanovení obsahu dimetridazolu
Testing methods for feeding stuffs - Part 64: Determination of dimetridazol content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-65
Kat. čís.: 54516
Metody zkoušení krmiv - Část 65: Stanovení obsahu furazolidonu
Testing methods for feeding stuffs - Part 65: Determination of furazolidone content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>