ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 1 z 17

Další strana >>

ČSN 46 0611
Kat. čís.: 28952
Osivo a sadba. Vzorkování a zkoušení sadby brambor
Seed and seedlings. Sampling and testing of seed potatoes
Třídící znak: 460611Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 56360)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN EN 16378
Kat. čís.: 94282
Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.)
Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)
Třídící znak: 461001Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5527
Kat. čís.: 97753
Obiloviny - Slovník
Cereals - Vocabulary
Třídící znak: 461002Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7973
Kat. čís.: 99686
Obiloviny a mlýnské výrobky - Stanovení viskozity mouky - Metoda s použitím amylografu
Cereals and milled cereal products - Determination of the viscosity of flour - Method using an amylograph
Třídící znak: 461003Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 46 1011-1
Kat. čís.: 28954
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení
Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. General regulations
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 77 Kč
  
ČSN 46 1011-13
Kat. čís.: 74444
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene
Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 12: Testing of cereals - Malting barley grading - Routine method
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 77 Kč
  
ČSN 46 1011-14
Kat. čís.: 92036
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene
Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 14: Testing of cereals - Germinative energy of malting barley
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 1011-18
Kat. čís.: 66584
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek
Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 18: Testing of cereals - Determination of nitrogen matter content
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 1011-2
Kat. čís.: 28955
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky
Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Organoleptical tests
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 46 1011-20
Kat. čís.: 28972
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti
Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Moisture content determination
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 77 Kč
  
ČSN 46 1011-21
Kat. čís.: 28973
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé
Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Determination of impurities. Pea and lentil granularity
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85176)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
ČSN 46 1011-24
Kat. čís.: 77493
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen
Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 24: Testing of oilseeds - Determination of sprouts and damaged oilseeds
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 84665)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009  
  
ČSN 46 1011-6
Kat. čís.: 63984
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot
Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 6: Testing of cereals - Determination of grain admixtures and impurities content
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 1011-9
Kat. čís.: 28961
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku
Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Cereal testing. Gluten test. Determination of gluten ductility and swelling capacity
Třídící znak: 461011Datum vydání: 01.06.1988    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 5223
Kat. čís.: 60019
Zkušební síta pro obiloviny
Test sieves for cereals
Třídící znak: 461012Datum vydání: 01.10.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 500300)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
ČSN EN ISO 7971-1
Kat. čís.: 84447
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 1: Referenční metoda
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 1: Reference method
Třídící znak: 461013Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7971-2
Kat. čís.: 507623
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument
Třídící znak: 461013Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7971-3
Kat. čís.: 507624
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda
Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method
Třídící znak: 461013Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 712
Kat. čís.: 85543
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení vlhkosti - Referenční metoda
Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Reference method
Třídící znak: 461014Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24333
Kat. čís.: 86935
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování
Cereals and cereal products - Sampling
Třídící znak: 461015Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>