Vyhovuje 212 produktů
Aktuální strana 1 z 11

Další strana >>

ČSN 91 0000
Kat. čís.: 501623
Nábytek - Terminologie
Furniture - Terminology
Třídící znak: 910000Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
  
ČSN 91 0001
Kat. čís.: 77891
Dřevěný nábytek - Technické požadavky
Furniture - Technical requirements
Třídící znak: 910001Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78936)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 87992)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
ČSN 91 0015
Kat. čís.: 508889
Čalouněný nábytek - Základní a bezpečnostní požadavky
Upholstered furniture - Basic and safety requirements
Třídící znak: 910015Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 195 Kč
  
ČSN 91 0030
Kat. čís.: 31906
Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení
Metal furniture. Basic provisions
Třídící znak: 910030Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
ČSN 91 0100
Kat. čís.: 75249
Nábytek - Bezpečnostní požadavky
Furniture - Safety requirements
Třídící znak: 910100Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 91 0102
Kat. čís.: 76007
Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky
Furniture - Surface finishing of wooden furniture - Technical requirements
Třídící znak: 910102Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN 1116
Kat. čís.: 507023
Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení
Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
Třídící znak: 910115Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16337
Kat. čís.: 93806
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic
Hardware for furniture - Strength and loading capacity of shelf supports
Třídící znak: 910214Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17737
Kat. čís.: 516510
Nábytkové kování - Metody zkoušení a hodnocení odolnosti nábytkového kování vůči korozi
Hardware for furniture - Test and evaluation methods for the corrosion resistance of furniture fittings
Třídící znak: 910215Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15338+A1
Kat. čís.: 85964
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent
Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components
Třídící znak: 910216Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17869
Kat. čís.: 517446
Nová
Nábytkové kování - Metoda zkoušení pevnosti a zkoušky přetížením konektorů pro nábytek konstruovaný z deskového materiálu
Hardware for furniture - Test methods for strength and overload tests of connectors for furniture constructed from panel material
Třídící znak: 910217Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16955
Kat. čís.: 502956
Nábytkové kování - Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost
Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for selfsupporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability
Třídící znak: 910218Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13759
Kat. čís.: 92060
Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - Zkušební metody
Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods
Třídící znak: 910219Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 91 0220
Kat. čís.: 514810
Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody
Furniture for sitting and lying - Safety, design and test methods
Třídící znak: 910220Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN 14072
Kat. čís.: 70168
Sklo v nábytku - Metody zkoušení
Glass in furniture - Test methods
Třídící znak: 910224Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1730
Kat. čís.: 93365
Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability
Třídící znak: 910225Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1725
Kat. čís.: 54336
Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Domestic furniture - Bed and mattresses - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 910230Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1021-1
Kat. čís.: 98736
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette
Třídící znak: 910232Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1021-2
Kat. čís.: 96960
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent
Třídící znak: 910232Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1022
Kat. čís.: 509494
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability
Furniture - Seating - Determination of stability
Třídící znak: 910234Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>