CHLADICÍ TECHNIKA


Vyhovuje 52 produktů
Aktuální strana 2 z 3

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12178
Kat. čís.: 501828
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení
Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
Třídící znak: 142015Datum vydání: 01.05.2017Datum zrušení: 01.09.2024 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14624
Kat. čís.: 510396
Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva
Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants
Třídící znak: 142016Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14276-1
Kat. čís.: 516405
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Obecné požadavky
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
Třídící znak: 142020Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14276-2
Kat. čís.: 516415
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Obecné požadavky
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
Třídící znak: 142020Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12693
Kat. čís.: 82394
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
Třídící znak: 142021Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15879-1
Kat. čís.: 88763
Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda
Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling - Part 1: Direct exchange-to-water heat pumps
Třídící znak: 142025Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22042
Kat. čís.: 513918
Zchlazovací a zmrazovací skříně pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Blast chiller and freezer cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions
Třídící znak: 142210Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23953-1
Kat. čís.: 519130
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník
Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 142741Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23953-2
Kat. čís.: 519131
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Refrigerated display cabinets - Part 2: Classification, requirements and test conditions
Třídící znak: 142741Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22041
Kat. čís.: 508288
Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie
Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption
Třídící znak: 142742Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509690)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020  
  
ČSN EN 16855-1
Kat. čís.: 502209
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů
Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 1: Prefabricated cold room kits
Třídící znak: 142743Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16855-2
Kat. čís.: 507544
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy
Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms
Třídící znak: 142743Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17432
Kat. čís.: 513919
Balené chladicí jednotky pro chodby v chladírnách - Klasifikace, výkon a zkoušení spotřeby energie
Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing
Třídící znak: 142744Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16764
Kat. čís.: 99814
Výrobníky jemné zmrzliny - Výkonnost a vyhodnocení spotřeby energie
Soft ice cream machines - Performance and evaluation of energy consumption
Třídící znak: 142801Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16754
Kat. čís.: 99813
Strojní aparatura na výrobu zmraženého dezertu Artisan Gelato a zmrzliny - Výkonnostní charakteristiky a spotřeba energie
Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption
Třídící znak: 142802Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16838
Kat. čís.: 508559
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie
Refrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing
Třídící znak: 142803Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22043
Kat. čís.: 512060
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Ice-cream freezers - Classification, requirements and test conditions
Třídící znak: 142804Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22044
Kat. čís.: 514628
Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions
Třídící znak: 142805Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6369
Kat. čís.: 517909
Výrobníky ledu pro komerční využití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Ice makers for commercial use - Classification, requirements and test conditions
Třídící znak: 142806Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15218
Kat. čís.: 517052
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements
Třídící znak: 143000Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3  Další strana >>