ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1249 produktů
Aktuální strana 9 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 54-30
Kat. čís.: 99694
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-31+A1
Kat. čís.: 515733
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Fire detection and fire alarm systems - Part 31: Multisenzor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-4
Kat. čís.: 54335
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj
Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 68241)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 77750)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.03.2007  
  
ČSN EN 54-5+A1
Kat. čís.: 512485
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 54-7 ed. 2
Kat. čís.: 514117
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14604
Kat. čís.: 75118
Autonomní hlásiče kouře
Smoke alarm devices
Třídící znak: 342711Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82822)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
ČSN 34 2720
Kat. čís.: 2629
Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací
Electric engineering rules csn. Regulations for light signal calling equipment and inter communication equipment
Třídící znak: 342720Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 34 3085 ed. 2
Kat. čís.: 93533
Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách
Electrical installations - Rules for handling with electrical equipment in case of fire or flood
Třídící znak: 343085Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 50110-1 ed. 3
Kat. čís.: 97143
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
Třídící znak: 343100Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50110-2 ed. 3
Kat. čís.: 512911
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Třídící znak: 343100Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 34 3112
Kat. čís.: 2645
Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů
Safety regulations for operations on electric traction systems for tramways and trolley-buses
Třídící znak: 343112Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 34 3278
Kat. čís.: 2647
Provoz a obsluha přístrojových transformátorů
Operation and attendance of instrument transformers
Třídící znak: 343278Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 34 3372
Kat. čís.: 15322
Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah
Tramway and trolley bus overhead contact line servicing regulations
Třídící znak: 343372Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 50109-1
Kat. čís.: 21644
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 1: General requirements and tests
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50109-2-2
Kat. čís.: 21435
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými vyměnitelnými čelistmi, velikosti A až G, Q až T, V a W
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - Open throat tools with removable and interchangeable dies, sizes A to G, Q to T, V and W
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 94220)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2013  
  
ČSN EN 50109-2-5
Kat. čís.: 21438
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-5: Podrobné požadavky na zakončení dvouvodičového kabelu pro použití pro datovou sběrnici
Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-5: Particular requirements for the termination of twin-ax cable for databus applications
Třídící znak: 343891Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN 34 5101
Kat. čís.: 2650
Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice
Terminology in electric engineering. General terms
Třídící znak: 345101Datum vydání:   Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 13051)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1987  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 13053)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1994  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 13052)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1995  
  
ČSN 34 5115
Kat. čís.: 23406
Televizní obrazová technika. Názvosloví
Třídící znak: 345115Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN 34 5145 ed. 2
Kat. čís.: 89278
Názvosloví pro elektrická trakční zařízení
Electric traction - Terms and definitions
Třídící znak: 345145Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN IEC 60695-11-11
Kat. čís.: 513281
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene
Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source
Třídící znak: 345615Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>