ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2150 produktů
Aktuální strana 3 z 108

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3
Kat. čís.: 511706
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory
Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-33
Kat. čís.: 515909
Točivé elektrické stroje - Část 33: Synchronní hydrogenerátory včetně motorgenerátorů - Zvláštní požadavky
Rotating electrical machines - Part 33: Synchronous hydrogenerators including motor-generators - Specific requirements
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-4-1
Kat. čís.: 506497
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek
Rotating electrical machines - Part 4-1: Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3
Kat. čís.: 511635
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 519017)NováCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2024  
  
ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2
Kat. čís.: 515579
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)
Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 517368)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2023  
  
ČSN IEC 34-16-2
Kat. čís.: 18267
Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav
Rotating electrical machines. Part 16: Excitation systems for synchronous machines. Chapter 2: Models for powr systems studies
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN IEC/TS 60034-27-2
Kat. čís.: 94487
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-2: On-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2014Datum zrušení: 01.09.2024 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50209
Kat. čís.: 57142
Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů
Test of insulation of bars and coils of high-voltage machines
Třídící znak: 350011Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 59334)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2000  
  
ČSN IEC 72-2
Kat. čís.: 15210
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360
Dimensions and output series for rotating electrical machines. Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
Třídící znak: 350040Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN IEC 72-3
Kat. čís.: 20606
Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky - Velikosti přírub BF10 až BF50
Dimensions and output series for rotating electrical machines. Part 3: Small buil-in motors. Flange numbers BF10 to BF50
Třídící znak: 350040Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60072-1
Kat. čís.: 516251
Točivé elektrické stroje - Rozměry a výkony – Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080
Rotating electrical machines - Dimensions and output series - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
Třídící znak: 350310Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50347
Kat. čís.: 64458
Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740
General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
Třídící znak: 350310Datum vydání: 01.04.2002Datum zrušení: 04.05.2025 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516252)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  04.05.2025 
  
ČSN EN IEC 60276 ed. 2
Kat. čís.: 509144
Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění
Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature
Třídící znak: 350801Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60773
Kat. čís.: 513844
Točivé elektrické stroje - Zkušební metody a přístroje pro měření provozních charakteristik kartáčů
Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes
Třídící znak: 350801Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2
Kat. čís.: 507477
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-19-1
Kat. čís.: 518828
Výkonové transformátory - Část 19-1: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát výkonových transformátorů
Power transformers - Part 19-1: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses of power transformers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-1
Kat. čís.: 508729
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení
Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings - Protective devices
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-2
Kat. čís.: 508821
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory
Power transformers - Part 22-2: Power transformer and reactor fittings - Removable radiators
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-3
Kat. čís.: 512312
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch
Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60076-22-4
Kat. čís.: 507866
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky
Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers
Třídící znak: 351001Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>