ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 753 produktů
Aktuální strana 10 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 33 2000-7-722 ed. 3
Kat. čís.: 508205
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2000-7-729
Kat. čís.: 85521
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504438)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN 33 2000-7-730
Kat. čís.: 500004
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
Low-voltage electrical installations - Part 7-730: Requirements for special installations or locations - Onshore units of electrical shore connections for inland navigation vessels
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2000-7-740
Kat. čís.: 77847
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
Electrical installations of buildings Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504586)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
ČSN 33 2000-7-753 ed. 2
Kat. čís.: 96951
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Heating cables and embedded heating systems
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97607)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2015  
  
ČSN 33 2000-8-1 ed. 2
Kat. čís.: 508836
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost
Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2000-8-2
Kat. čís.: 507763
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů
Třídící znak: 332000Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509406)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 514690)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
ČSN IEC 60479-1
Kat. čís.: 508723
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska
Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60479-2
Kat. čís.: 509849
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1200-53
Kat. čís.: 51958
Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Electrical installation quide - Part 53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
Třídící znak: 332010Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79150)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 50050-1
Kat. čís.: 95783
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50050-2
Kat. čís.: 95782
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50050-3
Kat. čís.: 95779
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
Třídící znak: 332034Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50059 ed. 2
Kat. čís.: 506495
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Třídící znak: 332036Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50176 ed. 2
Kat. čís.: 86544
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
Třídící znak: 332037Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50177 ed. 3
Kat. čís.: 86542
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
Třídící znak: 332038Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 92811)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 50223 ed. 3
Kat. čís.: 99083
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements
Třídící znak: 332039Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50348 ed. 2
Kat. čís.: 86755
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements
Třídící znak: 332039Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 33 2040
Kat. čís.: 28579
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy
Electric engineering regulations. Protection against effects of the electromagnetic fields 50 Hz in the zone of influence of electric power system device
Třídící znak: 332040Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 33 2130 ed. 3
Kat. čís.: 95303
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Low-voltage electrical installations - Internal electric distribution lines
Třídící znak: 332130Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 503884)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>