LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2897 produktů
Aktuální strana 20 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-303
Kat. čís.: 64571
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Isolační odpor
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 303: Insulation resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-304
Kat. čís.: 64570
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 304: Povrchový odpor
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 304: Surface resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-305
Kat. čís.: 64652
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti přetížení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 305: Overload resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-306
Kat. čís.: 75024
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 306: Continuity of conductors
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-307
Kat. čís.: 98369
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona extinction voltage
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-401
Kat. čís.: 64569
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test Methods - Part 401: Accelerated ageing
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-402
Kat. čís.: 64568
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Smrštění a delaminace
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 402: Shrinkage and delamination
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-403
Kat. čís.: 64567
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 403: Odolnost proti slepení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 403: Delamination and blocking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-404
Kat. čís.: 64566
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Tepelný ráz
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-405
Kat. čís.: 64565
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Ohyb při okolní teplotě
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 405: Bending at ambient temperature
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-406
Kat. čís.: 64564
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybem při nízké teplotě
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 406: Cold bend test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-407
Kat. čís.: 84804
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-408
Kat. čís.: 75222
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 408: Fire resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-409
Kat. čís.: 64563
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 409: Stárnutí bez přístupu vzduchu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 409: Air-excluded ageing
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-410
Kat. čís.: 64562
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Tepelná odolnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal endurance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-411
Kat. čís.: 506120
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-412
Kat. čís.: 65705
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 412: Humidity resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-413
Kat. čís.: 65704
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 413: Wrap back test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-414
Kat. čís.: 75021
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 414: Differential scanning calorimeter (DSC test)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-415
Kat. čís.: 75020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 415: Rapid change of temperature
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>