LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 165 produktů
Aktuální strana 4 z 9

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10592
Kat. čís.: 516890
Malá plavidla - Hydraulické systémy řízení
Small craft - Remote hydraulic steering systems
Třídící znak: 323251Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14965
Kat. čís.: 75415
Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata
Inland navigation vessels - Flat bollards
Třídící znak: 323335Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15272-1
Kat. čís.: 79813
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 1: General requirements
Třídící znak: 323371Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15272-2
Kat. čís.: 78664
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 2: Fairlead
Třídící znak: 323371Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15272-3
Kat. čís.: 82544
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 3: Roller fairleads
Třídící znak: 323371Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15272-4
Kat. čís.: 80210
Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky
Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 4: Rope lead
Třídící znak: 323371Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13711
Kat. čís.: 66206
Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky
Inland navigation vessels - Winches for ship operation - Safety requirements
Třídící znak: 323395Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6218
Kat. čís.: 509215
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry
Inland navigation vessels - Manually- and power-operated coupling devices for rope connections of pushing units and coupled vessels - Safety requirements and main dimensions
Třídící znak: 323396Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7236
Kat. čís.: 501135
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy
Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Mounting attachments for demountable signal masts for push-tows
Třídící znak: 323551Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6115
Kat. čís.: 50833
Stavba lodí - Navijáky rybolovných vlečných sítí
Shipbuilding - Trawl winches
Třídící znak: 323980Datum vydání: 01.05.1998    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN EN ISO 8665
Kat. čís.: 504011
Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam
Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations
Třídící znak: 324010Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11592-1
Kat. čís.: 500706
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m
Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 1: Craft with a length of hull less than 8 m
Třídící znak: 324011Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11592-2
Kat. čís.: 516433
Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m
Small craft - Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed - Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m
Třídící znak: 324011Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3715-2
Kat. čís.: 66546
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení
Ships and marine technology - Propulsion plants for ships - Part 2: Vocabulary for controllable-pitch propeller plants
Třídící znak: 324022Datum vydání: 01.05.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16147
Kat. čís.: 512900
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru
Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components
Třídící znak: 324140Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11547
Kat. čís.: 506623
Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru
Small craft - Start-in-gear protection
Třídící znak: 324150Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23411
Kat. čís.: 516238
Malá plavidla - Kormidelní kola
Small craft - Steering wheels
Třídící znak: 324230Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8848
Kat. čís.: 515859
Malá plavidla - Mechanické systémy řízení
Small craft - Remote mechanical steering systems
Třídící znak: 324230Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4566
Kat. čís.: 20652
Malá plavidla s vestavěným motorem - Konce vrtulových hřídelů a náboje s kuželovitostí 1:10
Small craft with inboard engine. Propeller shaft ends and bosses with 1:10 taper
Třídící znak: 324555Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 3715-1
Kat. čís.: 71571
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule
Ships and marine technology - Propulsion plants for ships - Part 1: Vocabulary for geometry of propellers
Třídící znak: 324570Datum vydání: 01.11.2004    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9  Další strana >>