NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 41 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1090-3
Kat. čís.: 507907
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures
Třídící znak: 732601Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1090-4
Kat. čís.: 508064
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Třídící znak: 732601Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1090-5
Kat. čís.: 504547
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Třídící znak: 732601Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 17052
Kat. čís.: 504364
Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
Třídící znak: 732602Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 2603
Kat. čís.: 88103
Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Steel Bridge Structure - Complementary Specification for Execution, Quality Control and Inspections
Třídící znak: 732603Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 2604
Kat. čís.: 90474
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Steel Structures - Inspections and maintenance of steel structures of buildings and civil engineering works
Třídící znak: 732604Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 2810
Kat. čís.: 32694
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
Timber structures; construction
Třídící znak: 732810Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 58467)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2000  
  
ČSN EN 14250
Kat. čís.: 86293
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
Třídící znak: 732814Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 380
Kat. čís.: 17738
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky
Timber structures. Test methods. General principles for static load testing
Třídící znak: 732820Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 336
Kat. čís.: 95221
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
Structural timber - Sizes, permitted deviations
Třídící znak: 732822Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14081-1+A1
Kat. čís.: 508802
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
Třídící znak: 732823Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14081-2+A1
Kat. čís.: 515542
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
Třídící znak: 732823Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14081-3
Kat. čís.: 515122
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
Třídící znak: 732823Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 2824-1
Kat. čís.: 96605
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo
Strength grading of wood - Part 1: Coniferous sawn timber
Třídící znak: 732824Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 15228
Kat. čís.: 83874
Konstrukční dřevo - Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení
Structural timber - Structural timber preservative treated against biological attack
Třídící znak: 732828Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14080
Kat. čís.: 94094
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky
Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber - Requirements
Třídící znak: 732831Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16351 ed. 2
Kat. čís.: 512357
Dřevěné konstrukce - Křížem vrstvené dřevo - Požadavky
Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
Třídící znak: 732832Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14374
Kat. čís.: 72998
Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky
Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements
Třídící znak: 732839Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14229
Kat. čís.: 87802
Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
Structural timber - Wood poles for overhead lines
Třídící znak: 732845Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 912
Kat. čís.: 89688
Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
Timber fasteners - Specifications for connectors for timber
Třídící znak: 732860Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Další strana >>