OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 7 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15387
Kat. čís.: 89864
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu
Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to assess the strength of the side seam
Třídící znak: 770431Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16565
Kat. čís.: 516709
Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru
Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap
Třídící znak: 770432Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 77 0471
Kat. čís.: 5620
Stanovení ochranné účinnosti spotřebitelského balení proti vzdušné vlhkosti
Consumer packaging. Testing of the protection against air humidity
Třídící znak: 770471Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0501
Kat. čís.: 5621
Zásady pro posuzování technické úrovně potisku spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení
Testing of consumer packages. Principles of evaluation of technical quality of print
Třídící znak: 770501Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0510
Kat. čís.: 31335
Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení
Třídící znak: 770510Datum vydání: 01.05.1992    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0511
Kat. čís.: 31336
Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení
Plastic consumer packages. Determination of dimensions
Třídící znak: 770511Datum vydání: 01.05.1992    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0512
Kat. čís.: 31337
Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení
Plastic consumer packages. Method for determination of wall and bottom thickness
Třídící znak: 770512Datum vydání: 01.05.1992    Cena: 77 Kč
  
ČSN 77 0513
Kat. čís.: 31338
Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení
Plastic consumer packages - Impact test and vertical impact test by dropping
Třídící znak: 770513Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 14867
Kat. čís.: 74578
Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody
Packaging - Plastic freezer bags - Specifications and test methods
Třídící znak: 770514Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 90-1
Kat. čís.: 57977
Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 1: Plechovky prosté
Light gauge metal containers - Definitions and determination of dimensions and capacities - Part 1: Open-top cans
Třídící znak: 770521Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 90-2
Kat. čís.: 57978
Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 2: Obaly pro všeobecné použití
Light gauge metal containers - Definitions and determination of dimensions and capacities - Part 2: General use containers
Třídící znak: 770521Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 90-3
Kat. čís.: 64815
Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 3: Plechovky na aerosoly
Light gauge metal containers - Definition and determination of dimension and capacities - Part 3: Aerosol cans
Třídící znak: 770521Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13025-1
Kat. čís.: 75458
Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml
Packaging - Light gauge metal packaging - Part 1: Nominal filling volumes for round, cylindrycal and tapered general use metal containers up to 40 000 ml
Třídící znak: 770524Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13025-2
Kat. čís.: 75459
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml
Packaging - Light gauge metal containers - Part 2: Nonremovable head (tight head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml
Třídící znak: 770524Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13025-3
Kat. čís.: 75460
Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml
Packaging - Light gauge metal containers - Part 3: Removable head (open head) round steel and tinplate containers with a nominal capacity of 20 000 ml, 25 000 ml and 30 000 ml
Třídící znak: 770524Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14847
Kat. čís.: 75933
Aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm
Aerosol containers - Tinplate containers - Dimensions of the 25,4 mm aperture
Třídící znak: 770525Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14848
Kat. čís.: 509983
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu
Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups
Třídící znak: 770526Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14849
Kat. čís.: 75935
Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry krytů ventilu
Aerosol containers - Glass containers - Dimensions of aerosol valve ferrules
Třídící znak: 770527Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14850
Kat. čís.: 75936
Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky
Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Measurement of contact height
Třídící znak: 770528Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14854
Kat. čís.: 514202
Skleněné obaly - Rozměry ukončení hrdla pro aerosolové a sprejové skleněné nádoby
Glass packaging - Dimensions of neck finishes for aerosol and spray glass containers
Třídící znak: 770532Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>