PLASTY


Vyhovuje 791 produktů
Aktuální strana 7 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 306
Kat. čís.: 517372
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)
Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST)
Třídící znak: 640521Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0526
Kat. čís.: 18075
Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Testing of plastics. Determination of thermal conductivity
Třídící znak: 640526Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 64 0528
Kat. čís.: 32668
Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.
Plastics. Determination of coefficient of linear thermal expansion of plastics
Třídící znak: 640528Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 64 0532
Kat. čís.: 32042
Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu
Plastics. Test method for yellowness index of polypropylene natural granulate
Třídící znak: 640532Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 64 0533
Kat. čís.: 32043
Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23°
Plastics. Determination of polypropylene solubility in P-xylene at standard temperature of 23 grad C
Třídící znak: 640533Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 16929
Kat. čís.: 513175
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování ve zkoušce v poloprovozním měřítku
Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test
Třídící znak: 640540Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0600
Kat. čís.: 32044
Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení
Plastics. Determination of blocking of film and sheeting after compression
Třídící znak: 640600Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 6383-1
Kat. čís.: 99837
Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser
Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1: Trouser tear method
Třídící znak: 640601Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 527-1
Kat. čís.: 510009
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy
Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
Třídící znak: 640604Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 527-2
Kat. čís.: 91487
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics
Třídící znak: 640604Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 527-3
Kat. čís.: 508002
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
Třídící znak: 640604Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 527-4
Kat. čís.: 517571
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny
Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites
Třídící znak: 640604Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 527-5
Kat. čís.: 514445
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny
Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites
Třídící znak: 640604Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 604
Kat. čís.: 70091
Plasty - Stanovení tlakových vlastností
Plastics - Determination of compressive properties
Třídící znak: 640606Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 178
Kat. čís.: 508675
Plasty - Stanovení ohybových vlastností
Plastics - Determination of flexural properties
Třídící znak: 640607Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0609
Kat. čís.: 4691
Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií
Plastics testing. Determination of shrinkage of shrink film
Třídící znak: 640609Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14375)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1984  
  
ČSN 64 0610
Kat. čís.: 4692
Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií
Plastics testing. Determination of the dimensional stability of plastic films
Třídící znak: 640610Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 179-1
Kat. čís.: 518666
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test
Třídící znak: 640612Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 179-2
Kat. čís.: 511812
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2: Instrumented impact test
Třídící znak: 640612Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6383-2
Kat. čís.: 17657
Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda
Plastics. Films and sheeting. Determination of tear resistance. Part 2: Elmendorf method
Třídící znak: 640613Datum vydání: 01.05.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39419)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1995  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 71565)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2004  
  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>