PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE


Vyhovuje 432 produktů
Aktuální strana 4 z 22

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 60873-2
Kat. čís.: 71756
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 2: Návod pro přejímku a kusové zkoušky
Electrical and pneumatic analogue chart recorders for use in industrial-process control systems - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Třídící znak: 180431Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 62828-1
Kat. čís.: 504928
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-2
Kat. čís.: 504927
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-3
Kat. čís.: 505922
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-4
Kat. čís.: 511511
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 4: Specific procedures for level transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62828-5
Kat. čís.: 511514
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 5: Zvláštní postupy pro vysílače toku
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 5: Specific procedures for flow transmitters
Třídící znak: 180432Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60546-1 ed. 2
Kat. čís.: 88181
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control systems - Part 1: Methods of evaluating the performance (IEC 60546-1:2010)
Třídící znak: 180436Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60546-2 ed. 2
Kat. čís.: 88185
Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky
Controllers with analogue signals for use in industrial-process control systems - Part 2: Guidance for inspection and routine testing
Třídící znak: 180436Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61499-1 ed. 2
Kat. čís.: 93592
Funkční bloky - Část 1: Architektura
Function blocks - Part 1: Architecture
Třídící znak: 180441Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61499-2 ed. 2
Kat. čís.: 93594
Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky
Function blocks - Part 2: Software tool requirements
Třídící znak: 180441Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61499-4 ed. 2
Kat. čís.: 93651
Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody
Function blocks - Part 4: Rules for compliance profiles
Třídící znak: 180441Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-1 ed. 2
Kat. čís.: 501981
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 1: Terminology and basic concepts
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-2 ed. 2
Kat. čís.: 501983
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 2: Assessment methodology
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-3 ed. 2
Kat. čís.: 501985
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 3: Assessment of system functionality
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-4 ed. 2
Kat. čís.: 501987
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 4: Assessment of system performance
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-5 ed. 2
Kat. čís.: 501989
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 5: Assessment of system dependability
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-6 ed. 2
Kat. čís.: 501991
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 6: Assessment of system operability
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-7 ed. 2
Kat. čís.: 501993
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 7: Assessment of system safety
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61069-8 ed. 2
Kat. čís.: 501995
Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému
Industrial-process measurement, control and automation - Evaluation of system properties for the purpose of system assessment - Part 8: Assessment of other system properties
Třídící znak: 180451Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61512-1
Kat. čís.: 59837
Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie
Batch control - Part 1: Models and terminology
Třídící znak: 182001Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>