Služby


Vyhovuje 130 produktů
Aktuální strana 5 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17478
Kat. čís.: 515326
Dopravní služby - Zákaznická komunikace týkající se služeb osobní dopravy - Koncept Univerzální design
Transport Services - Customer communications for passenger transport services - A Universal Design approach
Třídící znak: 762001Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15696
Kat. čís.: 83192
Samoskladování - Specifikace služeb samoskladování
Self storage - Specification for self storage services
Třídící znak: 762002Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14892
Kat. čís.: 76081
Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center
Transport service - City logistics - Guideline for the definition of limited access to city center
Třídící znak: 762010Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15140
Kat. čís.: 77059
Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby
Public passenger transport - Basic requirement and recommendations for systems that measure delivered service quality
Třídící znak: 762011Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12798
Kat. čís.: 79078
Systém managementu kvality dopravy - Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava - Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost
Transport Quality Management System - Road, Rail and Inland navigation transport - Quality management system requirements to supplement EN ISO 9001 for the transport of dangerous goods with regard to safety
Třídící znak: 762012Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16352
Kat. čís.: 93469
Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech
Logistics - Specifications for reporting crime incidents
Třídící znak: 762013Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16258
Kat. čís.: 92450
Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob)
Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)
Třídící znak: 762013Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15221-3
Kat. čís.: 94113
Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu
Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-4
Kat. čís.: 94114
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu
Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-5
Kat. čís.: 94115
Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu
Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-6
Kat. čís.: 94116
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu
Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15221-7
Kat. čís.: 96390
Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti
Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking
Třídící znak: 762101Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 41011
Kat. čís.: 519222
Facility management - Slovník
Facility management - Vocabulary
Třídící znak: 762102Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 41012
Kat. čís.: 505979
Facility management - Návod na vývoj smluv v souvislosti se strategickým zásobováním
Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements
Třídící znak: 762103Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41001
Kat. čís.: 507435
Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání
Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 762104Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41014
Kat. čís.: 511552
Facility management - Vývoj strategie facility managementu
Facility management - Development of facility management strategy
Třídící znak: 762105Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41018
Kat. čís.: 515950
Facility management - Vývoj politiky facility managementu
Facility management - Development of a facility management policy
Třídící znak: 762106Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41015
Kat. čís.: 517562
Facility management - Ovlivnění chování organizace pro zlepšení výsledků facility managementu
Facility management - Influencing organizational behaviours for improved facility outcomes
Třídící znak: 762107Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 41017
Kat. čís.: 519530
Nová
Facility management - Pokyny k připravenosti na mimořádné události a řízení epidemie
Třídící znak: 762108Datum vydání: 01.09.2024    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20700
Kat. čís.: 506383
Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
Guidelines for management consultancy services
Třídící znak: 763001Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7  Další strana >>