STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 10 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14868
Kat. čís.: 75574
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in closed water circulation systems
Třídící znak: 038271Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10270
Kat. čís.: 514920
Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky
Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors
Třídící znak: 038272Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 03 8332
Kat. čís.: 15148
Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smšťovacích materiálů z plastů
Corrosion protection. Testing of tape coatings and heat shrinkable materials
Třídící znak: 038332Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 56979)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.1999  
  
ČSN EN 12068
Kat. čís.: 56732
Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály
Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials
Třídící znak: 038333Datum vydání: 01.09.1999  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12496
Kat. čís.: 93808
Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách
Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
Třídící znak: 038334Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24656
Kat. čís.: 515697
Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren
Cathodic protection of offshore wind structures
Třídící znak: 038338Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16222
Kat. čís.: 92377
Katodická ochrana lodních trupů
Cathodic protection of ship hulls
Třídící znak: 038339Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12696
Kat. čís.: 515696
Katodická ochrana oceli v betonu
Cathodic protection of steel in concrete
Třídící znak: 038340Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14038-1
Kat. čís.: 500377
Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace
Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 1: Realkalization
Třídící znak: 038343Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14038-2
Kat. čís.: 511870
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů
Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 2: Chloride extraction
Třídící znak: 038343Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 03 8350
Kat. čís.: 20180
Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
Requirements for corrosion protection of buried installations
Třídící znak: 038350Datum vydání: 01.09.1996  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 42156)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1996  
  
ČSN EN 12473
Kat. čís.: 95262
Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě
General principles of cathodic protection in seawater
Třídící znak: 038351Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12495
Kat. čís.: 58730
Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách
Cathodic protection for fixed steel offshore structures
Třídící znak: 038352Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13173
Kat. čís.: 61693
Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách
Cathodic protection for steel offshore floating structures
Třídící znak: 038353Datum vydání: 01.08.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13174
Kat. čís.: 92431
Katodická ochrana přístavních staveb
Cathodic protection of harbour installations
Třídící znak: 038354Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12954
Kat. čís.: 511217
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
Třídící znak: 038355Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17243
Kat. čís.: 510403
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu
Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater
Třídící znak: 038356Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12499
Kat. čís.: 68360
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení
Internal cathodic protection of metallic structures
Třídící znak: 038357Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76600)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2006  
  
ČSN EN 13636
Kat. čís.: 73699
Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí
Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
Třídící znak: 038358Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14505
Kat. čís.: 74666
Katodická ochrana složitých konstrukcí
Cathodic protection of complex structures
Třídící znak: 038359Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>