TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4931 produktů
Aktuální strana 1 z 247

Další strana >>

ČSN EN IEC 62684 ed. 2
Kat. čís.: 505595
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Třídící znak: 870001Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1
Kat. čís.: 90676
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 1: General - DOCSIS 3.0
Třídící znak: 870003Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1
Kat. čís.: 90672
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 2: Physical Layer - DOCSIS 3.0
Třídící znak: 870003Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 878-3 V1.1.1
Kat. čís.: 90675
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 3: Downstream Radio Frequency Interface - DOCSIS 3.0
Třídící znak: 870003Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1
Kat. čís.: 90673
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 4: MAC and Upper Layer Protocols - DOCSIS 3.0
Třídící znak: 870003Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 6045,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1
Kat. čís.: 90671
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 5: Security Services - DOCSIS 3.0
Třídící znak: 870003Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1
Kat. čís.: 94253
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB) - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Třídící znak: 870004Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1
Kat. čís.: 501244
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB); Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Třídící znak: 870004Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 301549
Kat. čís.: 513020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
Accessibility requirements for ICT products and services
Třídící znak: 870009Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 301 549 V3.1.1
Kat. čís.: 509581
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
Accessibility requirements for ICT products and services
Třídící znak: 870009Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 301 549 V3.2.1
Kat. čís.: 512712
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
Accessibility requirements for ICT products and services
Třídící znak: 870009Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1
Kat. čís.: 96370
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
White Space Devices (WSD) - Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Třídící znak: 870010Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1
Kat. čís.: 504766
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Třídící znak: 870010Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 301 598 V2.2.1
Kat. čís.: 515020
Zařízení v TV bílých místech (TVWSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 694 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
TV White Space Devices (TVWSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 694 MHz TV broadcast band; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Třídící znak: 870010Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 302 969 V1.2.1
Kat. čís.: 97679
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení, související s rádiovou rekonfigurací
Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Radio Reconfiguration related Requirements for Mobile Devices
Třídící znak: 870011Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 302 969 V1.3.1
Kat. čís.: 505573
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací
Reconfigurable Radio Systems (RRS); Radio Reconfiguration related requirements for Mobile Devices
Třídící znak: 870011Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 303 095 V1.2.1
Kat. čís.: 98926
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací
Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Radio Reconfiguration related Architecture for Mobile Devices
Třídící znak: 870012Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 095 V1.3.1
Kat. čís.: 505572
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací
Reconfigurable Radio Systems (RRS); Radio reconfiguration related architecture for Mobile Devices (MD)
Třídící znak: 870012Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 303 143 V1.2.1
Kat. čís.: 500257
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz zařízení využívajících volná místa mezi TV kanály (WSD)
Reconfigurable Radio Systems (RRS) - System architecture for information exchange between different Geo-location Databases (GLDBs) enabling the operation of White Space Devices (WSDs)
Třídící znak: 870013Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ETSI EN 303 144 V1.1.1
Kat. čís.: 500259
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Provoz kognitivního rádiového systému (CRS) umožněný využíváním rádiového spektra na základě informací získaných z databází určení geografické polohy (GLDB) - Parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými GLDB
Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Enabling the operation of Cognitive Radio System (CRS) dependent for their use of radio spectrum on information obtained from Geo-location Databases (GLDBs) - Parameters and procedures for information exchange between different GLDBs
Třídící znak: 870014Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>