TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 559 produktů
Aktuální strana 9 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10306
Kat. čís.: 95977
Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu
Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method
Třídící znak: 800236Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1973
Kat. čís.: 514819
Textilní vlákna - Stanovení délkové hmotnosti - Gravimetrická metoda a vibroskopická metoda
Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method
Třídící znak: 800269Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14184-1
Kat. čís.: 90086
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)
Třídící znak: 800291Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14184-2
Kat. čís.: 90087
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption method)
Třídící znak: 800291Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14184-3
Kat. čís.: 519622
Nová
Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 3: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce) kapalinovou chromatografií
Textiles - Determination of formaldehyde - Part 3: Free and hydrolysed formaldehyde (extraction method) by liquid chromatography
Třídící znak: 800291Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18254-1
Kat. čís.: 500611
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS
Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 1: Method using HPLC - MS
Třídící znak: 800292Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18254-2
Kat. čís.: 507441
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC
Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC
Třídící znak: 800292Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21084
Kat. čís.: 507664
Textilie – Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP)
Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP)
Třídící znak: 800293Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17131
Kat. čís.: 508588
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography
Třídící znak: 800294Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17137
Kat. čís.: 507723
Textilie - Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
Třídící znak: 800295Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17132
Kat. čís.: 508592
Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using gas chromatography
Třídící znak: 800296Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17134-2
Kat. čís.: 518190
Textilie a textilní výrobky - Stanovení biocidních přísad - Část 2: Konzervační látky na bázi chlorofenolu, metoda za použití plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of biocide additives - Part 2: Chlorophenol-based preservatives, method using gas chromatography
Třídící znak: 800297Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17130
Kat. čís.: 508591
Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of dimethylfumarate (DMFu), method using gas chromatography
Třídící znak: 800298Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22744-1
Kat. čís.: 510931
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 1: Derivatisation method using gas chromatography
Třídící znak: 800299Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22744-2
Kat. čís.: 511559
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie
Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 2: Direct method using liquid chromatography
Třídící znak: 800299Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17681-1
Kat. čís.: 516349
Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie
Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography
Třídící znak: 800300Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17681-2
Kat. čís.: 516348
Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využitím plynové chromatografie
Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 2: Determination of volatile compounds by extraction method using gas chromatography
Třídící znak: 800300Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-1
Kat. čís.: 99458
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem
Textiles - Determination of metal content - Part 1: Determination of metals using microwave digestion
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-2
Kat. čís.: 99459
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu
Textiles - Determination of metal content - Part 2: Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16711-3
Kat. čís.: 508125
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin
Textiles - Determination of metal content - Part 3: Determination of lead release by artificial saliva solution
Třídící znak: 800301Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>