VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 9 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11638
Kat. čís.: 515971
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahoviny na pěnovém materiálu - Specifikace
Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam - Specification
Třídící znak: 917852Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 652
Kat. čís.: 89417
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing - Specification
Třídící znak: 917853Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 655
Kat. čís.: 89420
Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace
Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer - Specification
Třídící znak: 917856Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 24011
Kat. čís.: 91343
Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum
Třídící znak: 917861Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 686
Kat. čís.: 508930
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a foam backing
Třídící znak: 917862Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 687
Kat. čís.: 508933
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy
Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a corkment backing
Třídící znak: 917863Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 688
Kat. čís.: 89474
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkové linoleum
Resilient floor coverings - Specification for corklinoleum
Třídící znak: 917864Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1399
Kat. čís.: 53323
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě
Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes
Třídící znak: 917865Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1081+A1
Kat. čís.: 512183
Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu
Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance
Třídící znak: 917866Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 669
Kat. čís.: 53454
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability of linoleum tiles caused by changes in atmospheric humidity
Třídící znak: 917867Datum vydání: 01.10.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 26985
Kat. čís.: 90551
Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela
Resilient floor coverings - Identification of linoleum and determination of cement content and ash residue (ISO 26985:2008)
Třídící znak: 917868Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1816
Kat. čís.: 510913
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing
Třídící znak: 917869Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1817
Kat. čís.: 510914
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny
Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings
Třídící znak: 917870Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12105
Kat. čís.: 54635
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku
Resilient floor coverings - Determination of moisture content of agglomerated composition cork
Třídící znak: 917871Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12199
Kat. čís.: 511804
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny
Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings
Třídící znak: 917872Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12466
Kat. čís.: 56118
Pružné podlahové krytiny - Slovník
Resilient floor coverings - Vocabulary
Třídící znak: 917873Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12103
Kat. čís.: 70196
Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace
Resilient floor coverings - Agglomerated cork underlays - Specification
Třídící znak: 917874Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12455
Kat. čís.: 70202
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku
Resilient floor coverings - Specification for corkment underlay
Třídící znak: 917876Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12104
Kat. čís.: 517549
Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace
Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification
Třídící znak: 917877Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13329+A2
Kat. čís.: 516947
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917878Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11  Další strana >>