VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 731 produktů
Aktuální strana 7 z 37

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16380
Kat. čís.: 94949
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Potassium peroxomonosulfate
Třídící znak: 755635Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16381
Kat. čís.: 94948
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium peroxodisulfate
Třídící znak: 755636Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15032+A1
Kat. čís.: 82015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Trichloroisocyanuric acid
Třídící znak: 755640Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15072
Kat. čís.: 93617
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous
Třídící znak: 755642Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15073
Kat. čís.: 93618
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate
Třídící znak: 755643Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15074
Kat. čís.: 96784
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone
Třídící znak: 755644Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15362
Kat. čís.: 95733
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium carbonate
Třídící znak: 755645Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15075
Kat. čís.: 93626
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydrogen carbonate
Třídící znak: 755646Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15077
Kat. čís.: 93609
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hypochlorite
Třídící znak: 755647Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15078
Kat. čís.: 93620
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sulfuric acid
Třídící znak: 755648Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15076
Kat. čís.: 93619
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydroxide
Třídící znak: 755649Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15513
Kat. čís.: 95460
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Carbon dioxide
Třídící znak: 755650Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16038
Kat. čís.: 91518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný
Chemicals used for treatment of water for swimming pools - Sodium hydrogen sulfate
Třídící znak: 755651Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15363
Kat. čís.: 95736
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Chlorine
Třídící znak: 755652Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15514
Kat. čís.: 95734
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric acid
Třídící znak: 755653Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15796
Kat. čís.: 515622
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite
Třídící znak: 755654Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15798
Kat. čís.: 515621
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky
Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media
Třídící znak: 755655Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15799
Kat. čís.: 515620
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí
Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon
Třídící znak: 755656Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15797
Kat. čís.: 515619
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa
Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants
Třídící znak: 755657Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16037
Kat. čís.: 92171
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfate
Třídící znak: 755660Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>