VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 8 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 97 9839
Kat. čís.: 66531
Geografická informace - Funkční normy
Geographic information - Functional standards
Třídící znak: 979839Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 9840
Kat. čís.: 67354
Geografická informace - Obrazová a mřížová data
Geographic information - Imagery and gridded data
Třídící znak: 979840Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 19129
Kat. čís.: 90133
Geografická informace - Rámec dat zobrazení, mřížových dat a dat pokrytí
Geographic information - Imagery, gridded and coverage data framework
Třídící znak: 979841Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19123-1
Kat. čís.: 517997
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 1: Základy
Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 1: Fundamentals
Třídící znak: 979842Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19123-3
Kat. čís.: 517996
Geografická informace - Schéma pro geometrii a funkce pokrytí - Část 3: Základy zpracování
Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 3: Processing fundamentals
Třídící znak: 979842Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 19125-1
Kat. čís.: 74757
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura
Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture
Třídící znak: 979844Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 76037)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2006  
  
ČSN EN ISO 19126
Kat. čís.: 513199
Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry
Geographic information - Feature concept dictionaries and registers
Třídící znak: 979845Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19146
Kat. čís.: 505723
Geografická informace - Mezidoménové slovníky
Geographic information - Cross-domain vocabularies
Třídící znak: 979846Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 19127
Kat. čís.: 76384
Geografická informace - Geodetické kódy a parametry
Geographic information - Geodetic codes and parameters
Třídící znak: 979846Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19133
Kat. čís.: 95823
Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace
Geographic information - Location-based services - Tracking and navigation
Třídící znak: 979847Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19128
Kat. čís.: 80567
Geografická informace - Rozhraní webového mapového serveru
Geographic information - Web map server interface (ISO 19128:2005)
Třídící znak: 979848Datum vydání: 01.05.2008    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 19130
Kat. čís.: 91868
Geografická informace - Modely zobrazovacích senzorů pro určení geopolohy
Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning
Třídící znak: 979849Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19134
Kat. čís.: 82280
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Multimodální trasování a navigace
Geographic information - Location-based services - Multimodal routing and navigation (ISO 19134:2007)
Třídící znak: 979850Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 19131
Kat. čís.: 85614
Geografická informace - Specifikace datového produktu
Geographic information - Data product specifications
Třídící znak: 979850Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19131
Kat. čís.: 516695
Geografická informace - Specifikace datového produktu
Geographic information - Data product specifications
Třídící znak: 979851Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19132
Kat. čís.: 82279
Geometrická informace - Na lokalizaci založené služby - Referenční model
Geographic information - Location-based services - Reference model (ISO 19132:2007)
Třídící znak: 979851Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19135-1
Kat. čís.: 99422
Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy
Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals
Třídící znak: 979855Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512619)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 19136-1
Kat. čís.: 510476
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 1: Základy
Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals
Třídící znak: 979856Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 2734,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19136-2
Kat. čís.: 506696
Geografická informace - Geografický značkovací jazyk (GML) - Část 2: Rozšířená schemata a pravidla kódování
Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules
Třídící znak: 979856Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19137
Kat. čís.: 93074
Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu
Geographic information - Core profile of the spatial schema
Třídící znak: 979857Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10  Další strana >>