VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 318 produktů
Aktuální strana 9 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15947-5 ed. 2
Kat. čís.: 517121
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 5: Requirements for construction and performance
Třídící znak: 668300Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-1
Kat. čís.: 92486
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-2
Kat. čís.: 93099
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 2: Requirements
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-3
Kat. čís.: 93098
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 3: Test methods
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16261-4
Kat. čís.: 92485
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití
Pyrotechnic articles - Fireworks, Category 4 - Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use
Třídící znak: 668301Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16256-1
Kat. čís.: 92484
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668302Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16256-2
Kat. čís.: 92483
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 2: Categories of theatrical pyrotechnic articles
Třídící znak: 668302Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16256-3
Kat. čís.: 93097
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 3: Requirements for construction and performance
Třídící znak: 668302Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16256-4
Kat. čís.: 93096
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 4: Minimum labelling requirements and instructions for use
Třídící znak: 668302Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16256-5
Kat. čís.: 93095
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 5: Test methods
Třídící znak: 668302Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-1
Kat. čís.: 93733
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-10
Kat. čís.: 93743
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 10: Requirements and categorization for semi-finished products
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-2
Kat. čís.: 93734
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 2: Test methods
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-3
Kat. čís.: 93737
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 3: Labelling
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-4
Kat. čís.: 93738
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 4: Requirements and categorization for micro gas generators
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-5
Kat. čís.: 93746
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 5: Requirements and categorization for airbag gas generators
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-6
Kat. čís.: 93739
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 6: Requirements and categorization for airbag modules
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-7
Kat. čís.: 93740
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 7: Requirements and categorization for seatbelt pretensioners
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-8
Kat. čís.: 93741
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 8: Requirements and categorization for igniters
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14451-9
Kat. čís.: 93742
Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů
Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 9: Requirements and categorization for actuators
Třídící znak: 668303Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>