VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 118 produktů
Aktuální strana 3 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 2271
Kat. čís.: 18817
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky ruční nebo mechanickou přímou dvoufázovou titrací
Surface active agents. Detergents. Determination of anionic-active by manual or mechanical direct two-phase titration procedure
Třídící znak: 681167Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2870
Kat. čís.: 83375
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení anionaktivní látky hydrolyzovatelné a nehydrolyzovatelné v kyselém prostředí
Surface active agents - Detergents - Determination of anionicactive matter hydrolysable and non-hydrolysable under acid conditions (ISO 2870:2009)
Třídící znak: 681168Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1772
Kat. čís.: 59389
Povrchově aktivní látky - Stanovení smáčivosti metodou ponoření
Surface active agents - Determination of wetting power by immersion (ISO 8022:1990, modified)
Třídící znak: 681169Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8799
Kat. čís.: 83560
Povrchově aktivní látky - Sulfatované ethoxylované alkoholy a alkylfenoly - Stanovení nesulfatovaných podílů
Surface active agents - Sulfated ethoxylated alcohols and alkylphenols - Determination of content of unsulfated matter (ISO 8799:2009)
Třídící znak: 681170Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1262
Kat. čís.: 69615
Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí
Surface active agents - Determination of pH value of solutions or dispersions
Třídící znak: 681171Datum vydání: 01.07.2004    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1557
Kat. čís.: 26646
Povrchově aktivní látky - Kolorimetrická charakteristika opticky čistých barvených kapalin (produktů) jako trichromatrické složky X, Y, Z v transmitanci
Surface active agents - Colometric characterization of optically clear coloured liquids (products) as X, Y, Z tristimulus values in transmission
Třídící znak: 681172Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 1791
Kat. čís.: 26672
Povrchově aktivní látky - Mastné alkyldimethylaminoxidy - Stanovení obsahu aminoxidu
Surface active agents - Fatty alkyl dimethyl amine oxides Determination of the amine oxide content
Třídící znak: 681173Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 4320
Kat. čís.: 26678
Neionogenní povrchově aktivní látky - Stanovení titračního čísla zákalu - Volumetrická metoda
Non-ionic surface active agents - Determination of cloud point index - Volumetric method
Třídící znak: 681174Datum vydání: 01.02.1998    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12829
Kat. čís.: 88515
Povrchově aktivní látky - Příprava vody o známé vápenaté a hořečnaté tvrdosti
Surface active agents - Preparation of water with known calcium and magnesium hardness
Třídící znak: 681175Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12458
Kat. čís.: 56178
Povrchově aktivní látky - Stanovení stability v tvrdé vodě
Surface active agents - Determination of stability in hard water
Třídící znak: 681176Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12139
Kat. čís.: 56179
Povrchově aktivní látky - Stanovení celkového obsahu polyethylenglykolu v neionogenních povrchově aktivních látkách (EO aducty) metodou HPLC/GPC
Surface active agents - Determination of the total polyethylene glycol content of non-ionic surface active agents (EO adducts) by HPLC/GPC
Třídící znak: 681177Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1890
Kat. čís.: 76754
Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu
Surface active agents - Determination of cloud point of non-ionic surface active agents obtained by condensation of ethylene oxide
Třídící znak: 681178Datum vydání: 01.12.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12582
Kat. čís.: 56489
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu polyethylenglykolu podle molární hmotnosti v neionických povrchově aktivních látkách (ethoxylovaných) metodou HPLC/ELSD
Surface active agents - Determination of the polyethylene glycol content according to molar mass in non-ionic surface active agents (ethoxylated) by HPLC/ELSD
Třídící znak: 681179Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12728
Kat. čís.: 58455
Povrchově aktivní látky - Stanovení pěnivosti - Metoda s použitím perforovaného pístu
Surface active agents - Determination of foaming power - Perforated disc beating method
Třídící znak: 681180Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12974
Kat. čís.: 58586
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu 1,4 dioxanu ve výrobcích obsahujících alkyl-ethoxy-sulfát - Metoda plynové chromatografie
Surface active agents - Determination of the 1,4-dioxane content in alkyl-ethoxy-sulfate products by GLC/head space procedure
Třídící znak: 681181Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12836
Kat. čís.: 64940
Povrchově aktivní látky - Stanovení vodního čísla alkoxylovaných produktů
Surface active agents - Determination of the water number of alkoxylated products
Třídící znak: 681182Datum vydání: 01.10.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13267
Kat. čís.: 62169
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Surface active agents - Determination of water content - Karl Fischer method
Třídící znak: 681183Datum vydání: 01.10.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13273
Kat. čís.: 62315
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu neionogenních látek v anionických povrchově aktivních látkách pomocí vysokofrekvenční kapalinové chromatografie (HPLC)
Surface active agents - Determination of the content of non-ionic substances in anionic surface active agents by high performance liquid chromatography (HPLC)
Třídící znak: 681184Datum vydání: 01.10.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13268
Kat. čís.: 62375
Povrchově aktivní látky - Stanovení ethylenoxidových a propylenoxidových skupin v ethylenoxidových a propylenoxidových sloučeninách
Surface active agents - Determination of ethylene oxide and propylene oxide groups in ethylene oxide and propylene oxide adducts
Třídící znak: 681185Datum vydání: 01.10.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66227)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2003  
  
ČSN EN 13560
Kat. čís.: 64343
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu amidického dusíku - Potenciometrická titrace
Surface active agents - Determination of amide nitrogen content - Potentiometric titration
Třídící znak: 681186Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 67795)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6  Další strana >>