VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 4 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 70 0621-1
Kat. čís.: 30633
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of silica. Combined gravimetric and photometric method
Třídící znak: 700621Datum vydání: 01.01.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0621-2
Kat. čís.: 5248
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku křemičitého za přítomnosti fluoridů vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of silica in the presence of fluorides. Gravimetric method
Třídící znak: 700621Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0623-1
Kat. čís.: 5249
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku boritého titrační metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of boron trioxide. Volumetric method
Třídící znak: 700623Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0623-2
Kat. čís.: 30634
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou (po oddělení na katexu)
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of boron trioxide. Volumetric method (after the separation with ion exchanger)
Třídící znak: 700623Datum vydání: 01.03.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0623-4
Kat. čís.: 30636
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou po srážení uhličitanem vápenatým
Chemical analysis of glass. Determination of boric oxide. Volumetric method after precipitation with calcium carbonate
Třídící znak: 700623Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0625-1
Kat. čís.: 30637
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu fosforečného fotometrickou metodou molybdatovanadičným činidlem
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of phosphorus pentoxide. Photometric method with molybdovanadic reagent
Třídící znak: 700625Datum vydání: 01.11.1991    Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 70 0626-1
Kat. čís.: 5250
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 2,2°-dipyridylem
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of iron(III)-oxide. Photometric method with 2,2-bipyridine
Třídící znak: 700626Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0626-2
Kat. čís.: 5251
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s 1,10-fenanthrolinem
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of iron(III)-oxide. Photometric method with the use of 1,10-phenanthroline
Třídící znak: 700626Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0626-3
Kat. čís.: 5252
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého fotometrickou metodou s kyselinou sulfosalicilovou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of iron(III)-oxide. Photometric method with sulphosalicylic acid
Třídící znak: 700626Datum vydání:     Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 70 0626-4
Kat. čís.: 5253
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou s chelatonem 3
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of iron(III)-oxide. Volumetric method with complexone 3
Třídící znak: 700626Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0627-1
Kat. čís.: 5254
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku železitého titrační metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of iron(II)-oxide. Volumetric method
Třídící znak: 700627Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0628-1
Kat. čís.: 30638
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou s chelatonem 3
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of alumina. Volumetric method with complexone 3
Třídící znak: 700628Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0628-2
Kat. čís.: 5255
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hlinitého vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of aluminum oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700628Datum vydání: 01.11.1977    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0628-3
Kat. čís.: 30639
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of aluminum oxide. Photometric method with chromazurol s
Třídící znak: 700628Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0629-1
Kat. čís.: 30640
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu titaničitého fotometrickou metodou s tironem
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of titanium dioxide. Photometric method with tiron
Třídící znak: 700629Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0631-1
Kat. čís.: 5257
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení na měniči aniontů)
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of zinc oxide. Volumetric method with complexone 3 (after the separation with anion exchanger)
Třídící znak: 700631Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0631-2
Kat. čís.: 30641
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení jako sulfid zinečnatý)
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of zinc oxide. Volumetric method with complexone 3 (after the separation as zinc sulphide)
Třídící znak: 700631Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0631-3
Kat. čís.: 30642
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of zinc oxide by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 700631Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0632-1
Kat. čís.: 30643
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of lead oxide. Volumetric method with complexone 3 (after the electrolytic separation)
Třídící znak: 700632Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0632-2
Kat. čís.: 30644
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of lead oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700632Datum vydání: 01.02.1987    Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>