ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 5 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 26 4501
Kat. čís.: 15451
Válečkové, kladičkové a kladkové tratě. Základní parametry a rozměry
Roller conveyors and wheel conveyors. Basic parameters and dimensions
Třídící znak: 264501Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 1049
Kat. čís.: 28607
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry
Slides. Basic parameters bulk materials. Vibrating conveyors and feeders with rectangular or trapezoidal trough. Basic parameters
Třídící znak: 265701Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 1807
Kat. čís.: 28608
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry
Slides. Basic parameters bulk materials. Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with rectangular or trapezoidal trough. Basic parametrs
Třídící znak: 265702Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 1815
Kat. čís.: 28635
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry
Slides. Basic parameters bulk materials. Vibrating feeders and conveyors with tubular trough. Basic parameters
Třídící znak: 265703Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 2139
Kat. čís.: 28609
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry
Slides. Basic parameters bulk materials. Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough. Basic parameters
Třídící znak: 265704Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 8456
Kat. čís.: 32678
Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy
Strorage equipment for loose bulk materials. Safety code
Třídící znak: 266202Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 3265
Kat. čís.: 28610
Zařízení pro plynulou dopravu sypkých materiálů. Vagónové výklopníky rotační, boční, čelní. Bezpečnostní předpisy
Continuous mechanical handling equipment for loose materials - Wagon tipplers handling rail-borne wagons (rotary, side discharge and end discharge) - Safety code
Třídící znak: 267010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 26 7112
Kat. čís.: 15201
Pravidla přejímky a pohotovosti zařízení s regálovými zakladači a jinými zařízeními
Inspection and availability rules of plants with storage and retrieval equipment and other equipments
Třídící znak: 267112Datum vydání: 01.01.1994    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 26 7400
Kat. čís.: 25984
Regálové zakladače. Názvosloví
Třídící znak: 267400Datum vydání: 01.11.1990  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 528+A1
Kat. čís.: 515779
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje
Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements for S/R machines
Třídící znak: 267402Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 7403
Kat. čís.: 32698
Regálové zakladače. Metody zkoušení
Storage and retrieval machines. Test methods
Třídící znak: 267403Datum vydání: 01.08.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 15095+A1
Kat. čís.: 85622
Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky
Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements
Třídící znak: 267404Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 7406
Kat. čís.: 15290
Pravidla pro navrhování regálových zakladačů. Tolerance a manipulační vůle ve výškových regálových skladech
Rules for the Design of Storage and Retrieval Machines. Tolerances and Clearances in the High-Bay warehouse
Třídící znak: 267406Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 26 7407
Kat. čís.: 17413
Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
Safety regulations for storage and retrieval equipment
Třídící znak: 267407Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 26 7408
Kat. čís.: 17414
Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače
Safety regulations for small automatic storage and retrieval equipment
Třídící znak: 267408Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 7420
Kat. čís.: 15916
Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Spolehlivost. Pohotovost
Capacity certificate of the sturage and retrieval equipments. Reliability. Availability
Třídící znak: 267420Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 26 7421
Kat. čís.: 15922
Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Délky trvání manipulačních cyklů
Capacity certificate of rack stackers. Handling cycle time
Třídící znak: 267421Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 415-1
Kat. čís.: 96824
Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení
Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment
Třídící znak: 267600Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 415-10
Kat. čís.: 95380
Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky
Safety of packing machines - Part 10: General Requirements
Třídící znak: 267600Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97654)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2015  
  
ČSN EN 415-11
Kat. čís.: 513925
Bezpečnost balicích strojů - Část 11: Určení efektivnosti a dostupnosti
Safety of packaging machines - Part 11: Determination of efficiency and availability
Třídící znak: 267600Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>