ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 63 produktů
Aktuální strana 2 z 4

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20342-1
Kat. čís.: 515979
Kompenzační pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky
Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General requirements
Třídící znak: 841040Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 20342-10
Kat. čís.: 515165
Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 10: Návod pro čištění, dezinfekci a péči o polyuretanové potahy pomůcek pro integritu tkáně při ležení
Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 10: Guidance to cleaning, disinfecting and care of polyurethane APTI covers
Třídící znak: 841040Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10535
Kat. čís.: 514490
Kompenzační pomůcky - Zvedáky pro přepravu osob - Požadavky a zkušební metody
Assistive products - Hoists for the transfer of persons - Requirements and test methods
Třídící znak: 841050Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1789
Kat. čís.: 513579
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance
Medical vehicles and their equipment - Road ambulances
Třídící znak: 842110Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1865-1+A1
Kat. čís.: 99105
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: Specification for general stretcher systems and patient handling equipment
Třídící znak: 842111Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1865-2+A1
Kat. čís.: 98501
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher
Třídící znak: 842111Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1865-3+A1
Kat. čís.: 97769
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher
Třídící znak: 842111Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1865-4
Kat. čís.: 90977
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair
Třídící znak: 842111Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1865-5
Kat. čís.: 91329
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek
Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support
Třídící znak: 842111Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13718-1+A1
Kat. čís.: 510487
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances
Třídící znak: 842120Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13718-2+A1
Kat. čís.: 510488
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance
Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances
Třídící znak: 842120Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13976-1 ed. 2
Kat. čís.: 505983
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface requirements
Třídící znak: 842130Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13976-2 ed. 2
Kat. čís.: 505984
Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém
Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements
Třídící znak: 842130Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22523
Kat. čís.: 78511
Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení
External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods
Třídící znak: 844003Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10328
Kat. čís.: 501335
Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody
Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods
Třídící znak: 844004Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22675
Kat. čís.: 501012
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody
Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods
Třídící znak: 844020Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 285+A1
Kat. čís.: 514838
Sterilizace - Parní sterilizátory - Velké sterilizátory
Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
Třídící znak: 847108Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1422
Kat. čís.: 96406
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy
Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods
Třídící znak: 847109Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14180
Kat. čís.: 96408
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení
Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing
Třídící znak: 847110Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11138-1
Kat. čís.: 502943
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements
Třídící znak: 847111Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4  Další strana >>