ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 145 produktů
Aktuální strana 5 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 5680
Kat. čís.: 29171
Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní a připojovací rozměry
Equipment for working soil. Tines and shovels for cultivators. Main fixing dimensions
Třídící znak: 471551Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 22868
Kat. čís.: 515299
Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)
Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy)
Třídící znak: 471654Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5674
Kat. čís.: 84197
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance criteria
Třídící znak: 472001Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6489-4
Kat. čís.: 75353
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton
Agricultural vehicles - Mechanical connections between towed and towing vehicles - Part 4: Dimensions of piton-type coupling
Třídící znak: 472002Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24347
Kat. čís.: 518627
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)
Agricultural vehicles - Mechanical connections between towed and towing vehicles - Dimensions of ball coupling device (80 mm)
Třídící znak: 472003Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 5692-1
Kat. čís.: 77914
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm
Agricultural vehicles - Mechanical connections on towed vehicles - Part 1: Dimensions for hitch rings of 50/30 mm cross section
Třídící znak: 472004Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15694+A1
Kat. čís.: 99444
Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy
Agricultural and forestry tractors - Passenger seat - Requirements and test procedures
Třídící znak: 472005Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17989-1
Kat. čís.: 99781
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Sustainability - Part 1: Principles
Třídící znak: 472010Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16831
Kat. čís.: 501157
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents
Třídící znak: 472012Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17750
Kat. čís.: 518581
Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích
Agricultural and forestry machinery - Installation of lighting and light signalling devices on mounted implements
Třídící znak: 472013Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16944
Kat. čís.: 503805
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky
Agricultural machinery and tractors - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Requirements
Třídící znak: 472015Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507421)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2019  
  
ČSN ISO 789-1
Kat. čís.: 510653
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli
Agricultural tractors - Test procedures - Part 1: Power tests for power take-off
Třídící znak: 472050Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 789-13
Kat. čís.: 512901
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku
Agricultural tractors -Test procedures - Part 13: Vocabulary and specimen test report
Třídící znak: 472050Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 789-6
Kat. čís.: 508891
Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště
Agricultural tractors -Test procedures - Part 6: Centre of gravity
Třídící znak: 472050Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 789-9
Kat. čís.: 510806
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle
Agricultural tractors - Test procedures - Part 9: Power tests for drawbar
Třídící znak: 472050Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17962
Kat. čís.: 98813
Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí
Agricultural machinery - Equipment for sowing - Minimization of the environmental effects of fan exhaust from pneumatic systems
Třídící znak: 473010Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514778)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN ISO 8224-1
Kat. čís.: 67086
Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody
Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and laboratory and field test methods
Třídící znak: 474001Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89557)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2012  
  
ČSN EN 14049
Kat. čís.: 69616
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření
Water application intensity - Calculation principles and measurement methods
Třídící znak: 474002Datum vydání: 01.04.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74891)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2006  
  
ČSN EN 12324-1
Kat. čís.: 56311
Zavlažovací technika - Bubnové strojní systémy - Část 1: Rozměrová řada
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 1: Size series
Třídící znak: 474010Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12324-2
Kat. čís.: 58505
Zavlažovací technika - Bubnové strojní systémy - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro bubnové stroje
Irrigation techniques - Reel machine systems - Part 2: Specifications of polyethylene tubes for reel machines
Třídící znak: 474010Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8  Další strana >>