ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16967
Kat. čís.: 505722
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Predictive equations for metabolizable energy in feed materials and compound feed (pet food) for cats and dogs including dietetic food
Třídící znak: 467088Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6865
Kat. čís.: 62376
Metody zkoušení krmiv - Stanovení obsahu vlákniny - Metoda s mezifiltrací
Animal feeding stuffs - Dermination of crude fibre content - Method with intermediate filtration
Třídící znak: 467091Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 46 7092-1
Kat. čís.: 19546
Metody zkoušení krmiv - Část 1: Všeobecná ustanovení
Testing method for feeding stuffs. Part 1: General regulations
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 7092-10
Kat. čís.: 54244
Metody zkoušení krmiv - Část 10: Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové
Testing methods for feeding stuffs - Part 10: Determination of ash insoluble in hydrochloric acid
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-11
Kat. čís.: 54246
Metody zkoušení krmiv - Část 11: Stanovení obsahu celkového fosforu
Testing methods for feeding stuffs - Part 11: Determination of total phosphorus content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 7092-15
Kat. čís.: 54250
Metody zkoušení krmiv - Část 15: Stanovení obsahu sodíku
Testing method for feeding stuffs - Part 15: Determination of sodium
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-17
Kat. čís.: 54252
Metody zkoušení krmiv - Část 17: Stanovení celkového obsahu síry
Testing methods for feeding stuffs - Part 17: Determination of total sulphur content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-18
Kat. čís.: 54487
Metody zkoušení krmiv - Část 18: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů
Testing methods for feeding stuffs - Part 18: Determination of the water soluble chlorides content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-19
Kat. čís.: 54488
Metody zkoušení krmiv - Část 19: Stanovené volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu
Testing methods for feeding stuffs - Part 19: Determination of free, binded and total acidity in water extract
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : UR1 (Katalogové číslo: 55469)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1998  
  
ČSN 46 7092-21
Kat. čís.: 54490
Metody zkoušení krmiv - Část 21: Stanovení obsahu škrobu
Testing methods for feeding stuffs - Part 21: Determination of starch content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-22
Kat. čís.: 54491
Metody zkoušení krmiv - Část 22: Stanovení obsahu cukrů
Testing methods for feeding stuffs - Part 22: Determination of sugar content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-23
Kat. čís.: 54492
Metody zkoušení krmiv - Část 23: Stanovení obsahu laktózy
Testing methods for feeding stuffs - Part 23: Determination of lactose content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-24
Kat. čís.: 54493
Metody zkoušení krmiv - Část 24: Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových
Testing methods for feeding stuffs - Part 24: Determination of the non-nitrogen extract substances
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 46 7092-25
Kat. čís.: 54494
Metody zkoušení krmiv - Část 25: Stanovení obsahu aminokyselin
Testing methods for feeding stuffs - Part 25: Determination of amino acid content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 46 7092-26
Kat. čís.: 54495
Metody zkoušení krmiv - Část 26: Stanovení obsahu celkových uhličitanů
Testing methods for feeding stuffs - Part 26: Determination of total carbonate content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-27
Kat. čís.: 54496
Metody zkoušení krmiv - Část 27: Stanovení obsahu bílkovin
Testing methods for feeding stuffs - Part 27: Determination of the protein content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-28
Kat. čís.: 54497
Metody zkoušení krmiv - Část 28: Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji
Testing methods for feeding stuffs - Part 28: Determination of the urease activity in the products containing soya
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-29
Kat. čís.: 54498
Metody zkoušení krmiv - Část 29: Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách
Testing methods for feeding stuffs - Part 29: Determination of amonia content in the fish meals
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-3
Kat. čís.: 54219
Metody zkoušení krmiv - Část 3: Stanovení obsahu vlhkosti
Testing methods for feeding stuffs - Part 3: Determination of moisture content
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 46 7092-30
Kat. čís.: 54499
Metody zkoušení krmiv - Část 30: Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích
Testing methods for feeding stuffs - Part 30: Determination of the water extract acidity in milk feeding mixtures stuffs
Třídící znak: 467092Datum vydání: 01.12.1998    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>