Technické normalizační informace


Vyhovuje 333 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 15071
Kat. čís.: 97786
Zrušená
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů pro použití v normách řady EN 71
Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71 series
Třídicí znak: 943020Vydána: 01.07.2015Dat. zrušení: 01.03.2016   Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 15071
Kat. čís.: 99481
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71
Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series
Třídicí znak: 943020Vydána: 01.03.2016    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 16918
Kat. čís.: 500575
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys
Třídicí znak: 943030Vydána: 01.08.2016    Cena: 851 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 8124-8
Kat. čís.: 500749
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku
Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
Třídicí znak: 943031Vydána: 01.09.2016    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 506512
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2019Dat. zrušení: 01.11.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-1
Kat. čís.: 507349
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2019    Cena: 715 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 97205
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2015Dat. zrušení: 01.02.2017   Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 93888
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.05.2015   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 85825
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2010Dat. zrušení: 01.10.2013   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 508684
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.11.2019    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-1
Kat. čís.: 501487
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2017Dat. zrušení: 01.05.2019   Cena: 715 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 501488
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71 series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2017Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16411
Kat. čís.: 98203
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014
A Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Třídicí znak: 943460Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16411
Kat. čís.: 93191
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2012
Child use and care articles - 2012 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Třídicí znak: 943460Vydána: 01.07.2013Dat. zrušení: 01.09.2015   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16512
Kat. čís.: 98519
Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů
Child use and care articles - Guidelines for the safety of children's slings
Třídicí znak: 943461Vydána: 01.10.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17207
Kat. čís.: 509230
Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
Třídicí znak: 943464Vydána: 01.01.2020    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-5
Kat. čís.: 501637
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.02.2017Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16879
Kat. čís.: 502334
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení
Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.06.2017    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-1
Kat. čís.: 506508
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-2
Kat. čís.: 506509
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí
Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>