Technické normalizační informace


Vyhovuje 340 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI ETSI TR 103 170 V1.1.1
Kat. čís.: 95621
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám
Emergency Communications (EMTEL) - Total Conversation Access to Emergency Services
Třídicí znak: 870008Vydána: 01.07.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1
Kat. čís.: 85780
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for Satellite Distribution Systems - Guidelines for the use of EN 301 790
Třídicí znak: 879042Vydána: 01.04.2010    Cena: 1250 Kč
  
TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1
Kat. čís.: 86064
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2
Třídicí znak: 879048Vydána: 01.06.2010    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 16396
Kat. čís.: 93388
Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí
Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts
Třídicí znak: 940535Vydána: 01.11.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16467
Kat. čís.: 94738
Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti
Playground equipment accessible for all children
Třídicí znak: 940537Vydána: 01.02.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16598
Kat. čís.: 98206
Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky
Collection of rationales for EN 1176 - Requirements
Třídicí znak: 940540Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15071
Kat. čís.: 97786
Zrušená
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů pro použití v normách řady EN 71
Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71 series
Třídicí znak: 943020Vydána: 01.07.2015Dat. zrušení: 01.03.2016   Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 15071
Kat. čís.: 99481
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71
Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series
Třídicí znak: 943020Vydána: 01.03.2016    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 16918
Kat. čís.: 500575
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí
Safety of toys - Children´s mouthing behaviour in contact with toys
Třídicí znak: 943030Vydána: 01.08.2016    Cena: 851 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 8124-8
Kat. čís.: 500749
Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku
Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
Třídicí znak: 943031Vydána: 01.09.2016    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 8124-9
Kat. čís.: 510823
Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963
Safety of toys - Part 9: Safety aspects related to mechanical and physical properties - Comparison of ISO 8124-1, EN 71-1 and ASTM F963
Třídicí znak: 943031Vydána: 01.08.2020    Cena: 851 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 508684
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.11.2019    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-1
Kat. čís.: 501487
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2017Dat. zrušení: 01.05.2019   Cena: 715 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 501488
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71 series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2017Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-2
Kat. čís.: 506512
Zrušená
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.01.2019Dat. zrušení: 01.11.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15371-1
Kat. čís.: 507349
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2019    Cena: 715 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 97205
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2015Dat. zrušení: 01.02.2017   Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 93888
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.10.2013Dat. zrušení: 01.05.2015   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15371
Kat. čís.: 85825
Zrušená
Bezpečnost hraček - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-8
Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8
Třídicí znak: 943080Vydána: 01.05.2010Dat. zrušení: 01.10.2013   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16411
Kat. čís.: 98203
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014
A Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Třídicí znak: 943460Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>