Technické normalizační informace


Vyhovuje 321 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16411
Kat. čís.: 98203
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2014
A Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Třídicí znak: 943460Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16411
Kat. čís.: 93191
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252 za rok 2012
Child use and care articles - 2012 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards
Třídicí znak: 943460Vydána: 01.07.2013Dat. zrušení: 01.09.2015   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16512
Kat. čís.: 98519
Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů
Child use and care articles - Guidelines for the safety of children's slings
Třídicí znak: 943461Vydána: 01.10.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17207
Kat. čís.: 509230
Nová
Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors
Třídicí znak: 943464Vydána: 01.01.2020    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-5
Kat. čís.: 501637
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.02.2017Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16879
Kat. čís.: 502334
Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení
Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.06.2017    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-1
Kat. čís.: 506508
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti
Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-2
Kat. čís.: 506509
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí
Child care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-3
Kat. čís.: 506510
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí
Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-5
Kat. čís.: 506511
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku
Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.01.2019    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-4
Kat. čís.: 500732
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 4: Thermal hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.09.2016    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-3
Kat. čís.: 500734
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.09.2016Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-1
Kat. čís.: 500161
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.07.2016Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 13387-2
Kat. čís.: 500750
Zrušená
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí
Child use and care articles - General safety guidelines - Part 2: Chemical hazards
Třídicí znak: 943465Vydána: 01.09.2016Dat. zrušení: 01.02.2019   Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15449-4
Kat. čís.: 95819
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby
Geographic information - Spatial Data Infrastructure - Part 4: Service centric view
Třídicí znak: 979813Vydána: 01.12.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15449-1
Kat. čís.: 94432
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 1: Referenční model
Geographic information - Spatial Data infrastructures - Part 1: Reference model
Třídicí znak: 979813Vydána: 01.02.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 15449-3
Kat. čís.: 94472
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 3: Pohled soustředěný na data
Geographic information - Spatial Data infrastructures - Part 3: Data centric view
Třídicí znak: 979813Vydána: 01.02.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 15449
Kat. čís.: 91195
Zrušená
Geografická informace - Normy, specifikace, technické zprávy a směrnice potřebné k implementaci infrastruktur prostorových dat
Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures
Třídicí znak: 979813Vydána: 01.09.2012Dat. zrušení: 01.02.2014   Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 15449-2
Kat. čís.: 94710
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 2: Nejlepší praktiky
Geographic information - Spatial Data infrastructures - Part 2: Best practices
Třídicí znak: 979813Vydána: 01.02.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15212
Kat. čís.: 88149
Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů
Health informatics - Vocabulary - Maintenance procedure for a web-based terms and concepts database
Třídicí znak: 980021Vydána: 01.06.2011    Cena: 323 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>