Technické normalizační informace


Vyhovuje 333 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 15310-2
Kat. čís.: 79817
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-3
Kat. čís.: 79835
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-4
Kat. čís.: 79836
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-5
Kat. čís.: 79838
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16130
Kat. čís.: 89633
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
Characterization of waste - On-site verification
Třídicí znak: 838051Vydána: 01.12.2011    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16193
Kat. čís.: 96317
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli
Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli
Třídicí znak: 838180Vydána: 01.12.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI 83 8300
Kat. čís.: 78075
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak: 838300Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.10.2012   Cena: 302 Kč
  
TNI 83 8301
Kat. čís.: 78267
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv
Třídicí znak: 838301Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.10.2012   Cena: 391 Kč
  
TNI 83 8302
Kat. čís.: 78076
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Třídicí znak: 838302Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.07.2012   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17223
Kat. čís.: 508655
Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Guidance on the relationship between EN ISO 13485:2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation
Třídicí znak: 855002Vydána: 01.10.2019    Cena: 588 Kč
  
TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1
Kat. čís.: 90461
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací
Emergency Communications (EMTEL) - Collection of European Regulatory Texts and orientations
Třídicí znak: 870002Vydána: 01.04.2012    Cena: 302 Kč
  
TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1
Kat. čís.: 94254
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tíšňových situacích (zpracování tísňových volání)
Emergency Communications (EMTEL) - Basis of requirements for communication of individuals with authorities/organizations in case of distress (Emergency call handling)
Třídicí znak: 870005Vydána: 01.12.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1
Kat. čís.: 94357
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací
Emergency Communications (EMTEL) - Basis of requirements for communications between individuals and between individuals and authorities whilst emergencies are in progress
Třídicí znak: 870006Vydána: 01.12.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1
Kat. čís.: 94358
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti
Emergency Communications (EMTEL) - Emergency calls and VoIP: possible short and long term solutions and standardization activities
Třídicí znak: 870007Vydána: 01.12.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI ETSI TR 103 170 V1.1.1
Kat. čís.: 95621
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám
Emergency Communications (EMTEL) - Total Conversation Access to Emergency Services
Třídicí znak: 870008Vydána: 01.07.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1
Kat. čís.: 85780
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790
Digital Video Broadcasting (DVB) - Interaction channel for Satellite Distribution Systems - Guidelines for the use of EN 301 790
Třídicí znak: 879042Vydána: 01.04.2010    Cena: 1250 Kč
  
TNI ETSI TS 101 154 V1.9.1
Kat. čís.: 86064
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2
Třídicí znak: 879048Vydána: 01.06.2010    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 16396
Kat. čís.: 93388
Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí
Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts
Třídicí znak: 940535Vydána: 01.11.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16467
Kat. čís.: 94738
Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti
Playground equipment accessible for all children
Třídicí znak: 940537Vydána: 01.02.2014    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16598
Kat. čís.: 98206
Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky
Collection of rationales for EN 1176 - Requirements
Třídicí znak: 940540Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>