ARMATURY A POTRUBÍ


Vyhovuje 437 produktů
Aktuální strana 3 z 22

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 13 1371
Kat. čís.: 66428
Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16
Flanged pipeline joints - Oval blind flanges PN 16
Třídící znak: 131371Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 13 1500
Kat. čís.: 25045
Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití
Třídící znak: 131500Datum vydání: 01.09.1988    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1515-1
Kat. čís.: 61067
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic
Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting
Třídící znak: 131501Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1515-2
Kat. čís.: 65271
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN
Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel flanges, PN designated
Třídící znak: 131501Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1515-3
Kat. čís.: 75588
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class
Flanges and their joints - Bolting - Part 3: Classification of bolt materials for steel flanges, class designated
Třídící znak: 131501Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1515-4
Kat. čís.: 514103
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU
Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Třídící znak: 131501Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515938)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN 13 1505
Kat. čís.: 25046
Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy
Bolts and nuts for pipeline flanged couplings. Technical requirements
Třídící znak: 131505Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 13555
Kat. čís.: 512386
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním
Flanges and their joints - Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections
Třídící znak: 131510Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 13 1520
Kat. čís.: 25047
Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
Třídící znak: 131520Datum vydání: 01.09.1988    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 13 1530
Kat. čís.: 25048
Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
Třídící znak: 131530Datum vydání: 01.09.1988    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 13 1540
Kat. čís.: 25049
Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou
Round plain washers with round seat
Třídící znak: 131540Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 13 1550
Kat. čís.: 25050
Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění
Flat sealing for flanged connections of pipe
Třídící znak: 131550Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35254)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.1986  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35253)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1990  
  
ČSN EN 1514-1
Kat. čís.: 93445
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1514-2+A1
Kat. čís.: 512384
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1514-3
Kat. čís.: 93446
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1514-4
Kat. čís.: 93444
Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1514-6
Kat. čís.: 70940
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1514-7
Kat. čís.: 71765
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby
Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with steel flanges
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1514-8
Kat. čís.: 73407
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby
Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 8: Polymeric O-Ring gaskets for grooved flanges
Třídící znak: 131550Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1591-1
Kat. čís.: 97212
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation
Třídící znak: 131551Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505055)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>