ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 7 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 50129 ed. 2
Kat. čís.: 511847
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 50459-1
Kat. čís.: 513280
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 1: Obecné principy pro prezentaci informací ERTMS/ETCS/GSM-R
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver- Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC/TS 50459-2
Kat. čís.: 513279
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 2: Ergonomické uspořádání informací GSM-R
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC/TS 50459-3
Kat. čís.: 513278
Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 3: Ergonomické uspořádání informací, které nepatří do ETCS
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information
Třídící znak: 342675Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 50128 ed. 2
Kat. čís.: 89892
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems
Třídící znak: 342680Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510628)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2020  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511850)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 95200)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2014  
  
ČSN EN IEC 61375-2-6
Kat. čís.: 505933
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61375-2-8
Kat. čís.: 514390
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-8: Zkouška shody TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-8: TCN conformance test
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 2734,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61375-1
Kat. čís.: 92587
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 1: General architecture
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61375-2-1
Kat. čís.: 92588
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-1: Wire Train Bus (WTB)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 3106,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-2-2
Kat. čís.: 92589
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-2: Wire Train Bus conformance testing
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-2-3
Kat. čís.: 98958
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503314)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501844)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
ČSN EN 61375-3-1
Kat. čís.: 92590
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-3-2
Kat. čís.: 92591
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) conformance testing
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-3-3
Kat. čís.: 92586
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-3: CANopen Consist Network (CCN)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 61375-3-4
Kat. čís.: 96040
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN)
Třídící znak: 342690Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 503313)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN 62580-1
Kat. čís.: 502378
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura
Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture
Třídící znak: 342691Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 505057)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
ČSN P CEN/TS 54-32
Kat. čís.: 98236
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 54-23
Kat. čís.: 86401
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení
Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 2710
Kat. čís.: 517840
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Fire detection and fire alarm systems - Guidelines for planning, design, installation, commissioning, checks use and maintenance
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
ČSN EN 54-1
Kat. čís.: 514852
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod
Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction
Třídící znak: 342710Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>