ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2161 produktů
Aktuální strana 1 z 109

Další strana >>

ČSN CLC/TS 60034-18-33
Kat. čís.: 91263
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání
Rotating electrical machines - Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Multifactor evaluation by endurance under simultaneous thermal and electrical stresses
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-20-1
Kat. čís.: 73466
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory
Rotating electrical machines - Part 20-1: Control motors - Stepping motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-24
Kat. čís.: 91261
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití
Rotating electrical machines - Part 24: Online detection and diagnosis of potential failures at the active parts of rotating electrical machines and of bearing currents - Application guide
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-25
Kat. čís.: 83860
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů
Rotating electrical machines - Part 25: Guidance for the design and performance of a.c. motors specifically designed for converter supply
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2009Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC IEC/TS 60034-25
Kat. čís.: 519250
Nová
Točivé elektrické stroje - Část 25: Střídavé elektrické stroje používané v systémech výkonových pohonů - Pokyn pro použití
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2024    Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2
Kat. čís.: 514687
Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód)
Rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-code)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC IEC/TS 60034-32
Kat. čís.: 514723
Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí
Rotating electrical machines - Part 32: Measurement of stator end-winding vibration at form-wound windings
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-1 ed. 2
Kat. čís.: 88828
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-11
Kat. čís.: 73606
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana
Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-12 ed. 2
Kat. čís.: 503556
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-15 ed. 2
Kat. čís.: 85023
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje
Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-16-1
Kat. čís.: 89855
Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice
Rotating electrical machines - Part 16-1: Excitation systems for synchronous machines- Definitions
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2
Kat. čís.: 87493
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody
Rotating electrical machines - Part 18-1: Functional evaluation of insulation systems - General guidelines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2011Datum zrušení: 26.01.2026 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517825)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2023Datum zrušení:  26.01.2026 
  
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2
Kat. čís.: 93203
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace
Rotating electrical machines - Part 18-21: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for wire-wound windings - Thermal evaluation and classification
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-31 ed. 2
Kat. čís.: 92068
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů
Rotating electrical machines - Part 18-31: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems used in rotating machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-32
Kat. čís.: 88805
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti
Rotating electrical machines - Part 18-32: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation by electrical endurance
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2011Datum zrušení: 01.03.2025 Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515597)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  01.03.2025 
  
ČSN EN 60034-18-34
Kat. čís.: 92116
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů
Rotating electrical machines - Part 18- 34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-41
Kat. čís.: 96336
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality
Rotating electrical machines - Part 18- 41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509349)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512469)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN 60034-18-42
Kat. čís.: 503469
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky
Rotating electrical machines - Part 18- 42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512299)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
ČSN EN 60034-19
Kat. čís.: 97657
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvenčním způsobem a z usměrňovače
Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>