LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2897 produktů
Aktuální strana 19 z 145

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2083
Kat. čís.: 64105
Letectví a kosmonautika - Vodiče z mědi a slitin mědi pro elektrické kabely - Výrobková norma
Aerospace series - Copper and copper alloys conductors for electrical cables - Product standard
Třídící znak: 311721Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 4434
Kat. čís.: 75260
Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance)
Aerospace series - Copper or copper alloy lightweight conductors for electrical cables - Product standard (Normal and tight tolerances)
Třídící znak: 311722Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3719
Kat. čís.: 506114
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku
Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard
Třídící znak: 311723Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-002
Kat. čís.: 76855
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 002: Screened and jacketed - General
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-003
Kat. čís.: 75419
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 003: Screened (spiral) and jacketed, ink jet printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-004
Kat. čís.: 77199
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 004: Screened (braided) and jacketed, ink jet printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-005
Kat. čís.: 76854
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 005: Screened (spiral) and jacketed, CO2 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-006
Kat. čís.: 77198
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 006: Screened (braided) and jacketed, CO2 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-007
Kat. čís.: 75418
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 007: Screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-008
Kat. čís.: 77197
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 008: Screened (braided) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-009
Kat. čís.: 76853
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-010
Kat. čís.: 77196
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 010: Screened (braided) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-011
Kat. čís.: 76852
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 011: Silver plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-012
Kat. čís.: 514767
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver-plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-100
Kat. čís.: 87782
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-201
Kat. čís.: 64573
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 201: Visual examination
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-202
Kat. čís.: 64655
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Hmotnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 202: Mass
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-203
Kat. čís.: 76324
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 203: Dimensions
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-301
Kat. čís.: 64572
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Elektrický odpor na jednotku délky
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 301: Ohmic resistance per unit length
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-302
Kat. čís.: 76450
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 302: Voltage proof test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>