NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 39 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14498
Kat. čís.: 72508
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Volume and weight changes of injection products after air drying and water storage cycles
Třídící znak: 732147Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14117
Kat. čís.: 72351
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of time of efflux of cementitious injection products
Třídící znak: 732148Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12614
Kat. čís.: 73273
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of glass transition temperatures of polymers
Třídící znak: 732149Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15184
Kat. čís.: 78509
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška)
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Shear adhesion of coated steel to concrete (pull-out test)
Třídící znak: 732150Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1881
Kat. čís.: 78679
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Testing of anchoring products by the pull-out method
Třídící znak: 732151Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1544
Kat. čís.: 79055
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep under sustained tensile load for synthetic resin products (PC) for the anchoring of reinforcing bars
Třídící znak: 732152Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15183
Kat. čís.: 78945
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Corrosion protection test
Třídící znak: 732153Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14630
Kat. čís.: 80616
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method
Třídící znak: 732154Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14629
Kat. čís.: 80617
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of chloride content in hardened concrete
Třídící znak: 732155Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1052-1
Kat. čís.: 56934
Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength
Třídící znak: 732320Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1052-2
Kat. čís.: 501888
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
Třídící znak: 732320Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1052-3
Kat. čís.: 66338
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
Třídící znak: 732320Datum vydání: 01.02.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79157)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 88227)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
ČSN EN 1052-4
Kat. čís.: 61792
Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
Methods of test for masonry - Part 4: Determination of shear strength including damp proof course
Třídící znak: 732320Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1052-5
Kat. čís.: 75493
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu
Methods of test for masonry - Part 5: Determination of bond strength by the bond wrench method
Třídící znak: 732320Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13670
Kat. čís.: 86077
Provádění betonových konstrukcí
Execution of concrete structures
Třídící znak: 732400Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88736)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
ČSN 73 2401
Kat. čís.: 31156
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
Construction and technical inspection of prestressed concrete structures
Třídící znak: 732401Datum vydání: 01.09.1987  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36372)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1988  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 17599)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 52358)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.1998  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 74126)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2006  
  
ČSN EN 206+A2
Kat. čís.: 513231
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Concrete - Specification, performance, production and conformity
Třídící znak: 732403Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P 73 2404
Kat. čís.: 519202
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
Concrete - Specification, performance, production and conformity - Additional information
Třídící znak: 732404Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 445
Kat. čís.: 88245
Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody
Grout for prestressing tendons - Test methods
Třídící znak: 732408Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 446
Kat. čís.: 88244
Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže
Grout for prestressing tendons - Grouting procedures
Třídící znak: 732409Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Další strana >>