OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA


Vyhovuje 331 produktů
Aktuální strana 5 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 77 0329
Kat. čís.: 31326
Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
Třídící znak: 770329Datum vydání: 01.06.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0330
Kat. čís.: 31327
Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
Třídící znak: 770330Datum vydání: 01.06.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 5633
Kat. čís.: 31328
Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody
Paper and board - Determination of resistance to water penetration
Třídící znak: 770331Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0332
Kat. čís.: 5614
Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou
Testing of sheet materials. Determination of water-vapour transmission rate - dish method
Třídící znak: 770332Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 77 0333
Kat. čís.: 31329
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda
Třídící znak: 770333Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0334
Kat. čís.: 31330
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku
Třídící znak: 770334Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0335
Kat. čís.: 5615
Obaly na aerosoly. Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku
Containers for aerosols. Method for testing the resistance against inner overpressure
Třídící znak: 770335Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14722)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1987  
  
ČSN 77 0336
Kat. čís.: 31331
Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda
Determination of organic vapours permeability of plastic packaging materials. Interferometric method
Třídící znak: 770336Datum vydání: 01.05.1988    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0337
Kat. čís.: 31332
Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda
Plastic packaging materials. Determination of organic vapours transmission rate. Gravimetric technique
Třídící znak: 770337Datum vydání: 01.02.1992    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0338
Kat. čís.: 31333
Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření
Třídící znak: 770338Datum vydání: 01.12.1990    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0341
Kat. čís.: 5616
Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů
Testing of thermal endurance of strained packaging materials
Třídící znak: 770341Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0344
Kat. čís.: 17390
Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací
Standard practice for operating ligh- and water- exposure apparatus (fluorescent UV - condensation type) for exposure of nonmetallic materials
Třídící znak: 770344Datum vydání: 01.04.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 77 0351
Kat. čís.: 5617
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
Testing of packaging materials. Grease permeability
Třídící znak: 770351Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0352
Kat. čís.: 5618
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje
Testing of packaging materials. Oil permeability
Třídící znak: 770352Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 77 0353
Kat. čís.: 31334
Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky
Testing of packaging materials. Aromatic materials permeability
Třídící znak: 770353Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 868-10
Kat. čís.: 507336
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-2
Kat. čís.: 507224
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 868-3
Kat. čís.: 502462
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-4
Kat. čís.: 502461
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 868-5
Kat. čís.: 508016
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody
Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
Třídící znak: 770360Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>