PLASTY


Vyhovuje 792 produktů
Aktuální strana 1 z 40

Další strana >>

ČSN EN ISO 472
Kat. čís.: 98311
Plasty - Slovník
Plastics - Vocabulary
Třídící znak: 640001Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508042)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501210)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 1043-1
Kat. čís.: 90781
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics
Třídící znak: 640002Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501090)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 1043-2
Kat. čís.: 90780
Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials
Třídící znak: 640002Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1043-3
Kat. čís.: 501797
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers
Třídící znak: 640002Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1043-4
Kat. čís.: 513501
Plasty - Značky a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants
Třídící znak: 640002Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11469
Kat. čís.: 501585
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
Plastics - Generic identification and marking of plastics products
Třídící znak: 640004Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17422
Kat. čís.: 508573
Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem
Plastics - Environmental aspects - General guidelines for their inclusion in standards
Třídící znak: 640005Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 20457
Kat. čís.: 509861
Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky
Plastics moulded parts - Tolerances and acceptance conditions
Třídící znak: 640006Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 17615
Kat. čís.: 517771
Plasty - Environmentální aspekty - Slovník
Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary
Třídící znak: 640007Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10350-1
Kat. čís.: 505101
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials
Třídící znak: 640009Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10350-2
Kat. čís.: 511375
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics
Třídící znak: 640009Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11403-1
Kat. čís.: 514102
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties
Třídící znak: 640010Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11403-2
Kat. čís.: 516792
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 2: Thermal and processing properties
Třídící znak: 640010Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11403-3
Kat. čís.: 514101
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties
Třídící znak: 640010Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0011
Kat. čís.: 32726
Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
Technical specifications for plastics products
Třídící znak: 640011Datum vydání: 01.12.1991  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 483
Kat. čís.: 75075
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě
Plastics - Small enclosures for conditioning and testing using aqueous solutions to maintain the humidity at a constant value
Třídící znak: 640020Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14987
Kat. čís.: 77953
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace
Plastics - Evaluation of disposability in waste water treatment plants - Test scheme for final acceptance and specifications
Třídící znak: 640030Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15836-1
Kat. čís.: 86821
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm
Třídící znak: 640035Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15836-2
Kat. čís.: 86820
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm
Třídící znak: 640035Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0054
Kat. čís.: 4665
Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace
Plastics. Visible defects in products of glass-reinforced plastics and their classification
Třídící znak: 640054Datum vydání:   Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>