PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ


Vyhovuje 264 produktů
Aktuální strana 3 z 14

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 79 2634
Kat. čís.: 31444
Sedlářské a brašnářské usně. Sedlářské a brašnářské tříslené hlazenice z hovězin
Saddle and bag leathers. Vegetable tanned saddle and bag leathers of cattle hides
Třídící znak: 792634Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36419)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1985  
  
ČSN 79 2640
Kat. čís.: 31445
Brašnářské usně. Brašnářské usně z hovězin a štípenek
Bag leathers. Bag leathers of cattle hides and splits
Třídící znak: 792640Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 79 2641
Kat. čís.: 31446
Brašnářské usně. Brašnářské chromité usně z teletin
Bag leathers. Bag chrome leathers of calf
Třídící znak: 792641Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 79 2645
Kat. čís.: 31447
Brašnářské usně. Brašnářské chromitotříslené a chromité usně z vepřovic
Třídící znak: 792645Datum vydání: 01.01.1988    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 79 2710
Kat. čís.: 31448
Podšívkové usně. Podšívkové usně tříslené, chromité a chromitotříslené z hovězin
Lining leathers. Lining leathers vegetable tanned, chrome and chrome-vegetable tanned cowhide
Třídící znak: 792710Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 79 2715
Kat. čís.: 31449
Podšívkové usně. Podšívkové usně chromité a chromitotříslené z kozin a kozlečin
Lining leathers. Lining chrome-vegetable tanned goat and kid skins leathers
Třídící znak: 792715Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 79 2721
Kat. čís.: 5647
Podšívkové usne. Podšívkové usne chromité a chromitotrieslené z bravčovíc a štiepeniek
Lining leathers. Lining pigskin leathers and pigskin split leathers, chrome and chrome-vegetable tanned
Třídící znak: 792721Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14729)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1983  
  
ČSN 79 2750
Kat. čís.: 5648
Podšívkové usne. Podšívkové štiepenkové usne z hovädzín
Lining leathers. Lining splits leathers of the cattle hide
Třídící znak: 792750Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14730)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1983  
  
ČSN 79 2810
Kat. čís.: 31450
Ortopedické tříslené usně z hovězinových vazů a krajin
Technical leathers. Vegetable tanned orthopedic leathers of cowhide shoulders and bellies
Třídící znak: 792810Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36420)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1985  
  
ČSN EN 16419
Kat. čís.: 95108
Usně - Zámišové usně pro čištění - Klasifikace a požadavky
Leather - Chamois leather for cleaning purposes - Classification and requirements
Třídící znak: 792815Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13336
Kat. čís.: 515984
Usně - Charakteristiky čalounických usní - Výběr nábytkářských usní
Leather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture
Třídící znak: 792820Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2418
Kat. čís.: 517222
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Umístění a příprava zkušebních vzorků
Leather - Chemical, physical, mechanical and fastness tests - Position and preparation of specimens for testing
Třídící znak: 793801Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2419
Kat. čís.: 90519
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování
Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning
Třídící znak: 793802Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17502
Kat. čís.: 93603
Usně - Stanovení odrazivosti povrchu
Leather - Determination of surface reflectance
Třídící znak: 793803Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 79 3805
Kat. čís.: 31454
Zkoušení kožešin. Odběr vzorků a kondicionování zkušebních těles a kožešin
Testing of furs. Sampling and conditioning of the test pieces and furs
Třídící znak: 793805Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 2420
Kat. čís.: 502453
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of apparent density and mass per unit area
Třídící znak: 793806Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5404
Kat. čís.: 90291
Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě
Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers
Třídící znak: 793807Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17227
Kat. čís.: 66880
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dry heat resistance of leather
Třídící znak: 793808Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2589
Kat. čís.: 500142
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of thickness
Třídící znak: 793809Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2417
Kat. čís.: 500144
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek
Leather - Physical and mechanical tests - Determination of the static absorption of water
Třídící znak: 793812Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>