STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 9 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 12944-1
Kat. čís.: 505813
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-2
Kat. čís.: 507715
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-3
Kat. čís.: 506010
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-4
Kat. čís.: 504716
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12944-5
Kat. čís.: 510288
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-6
Kat. čís.: 508663
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-7
Kat. čís.: 505814
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12944-8
Kat. čís.: 504717
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12944-9
Kat. čís.: 509593
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures
Třídící znak: 038241Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16623
Kat. čís.: 97705
Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování
Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic substrates - Definitions, requirements, characteristics and marking
Třídící znak: 038242Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15741
Kat. čís.: 512379
Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny
Paints and varnishes - Friction-reduction coatings for the interior of on- and offshore steel pipelines for noncorrosive gases
Třídící znak: 038243Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14713-1
Kat. čís.: 504246
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance
Třídící znak: 038261Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14713-2
Kat. čís.: 511033
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing
Třídící znak: 038261Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14713-3
Kat. čís.: 503057
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování
Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 3: Sherardizing
Třídící znak: 038261Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12502-1
Kat. čís.: 73904
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General
Třídící znak: 038270Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12502-2
Kat. čís.: 73903
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 2: Influencing factors for copper and copper alloys
Třídící znak: 038270Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12502-3
Kat. čís.: 73902
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 3: Influencing factors for hot dip galvanised ferrous materials
Třídící znak: 038270Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12502-4
Kat. čís.: 73905
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 4: Influencing factors for stainless steels
Třídící znak: 038270Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12502-5
Kat. čís.: 73906
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment or corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 5: Influencing factors for cast iron, unalloyed and low alloyed steels
Třídící znak: 038270Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14868
Kat. čís.: 75574
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách
Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in closed water circulation systems
Třídící znak: 038271Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>