VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 8 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 663
Kat. čís.: 20462
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování běžné hloubky vzoru
Resilient floor coverings. Determination of conventional pattern depth
Třídící znak: 917832Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 17368
Kat. čís.: 510481
Laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí
Laminate floor coverings - Determination of impact resistance with small ball
Třídící znak: 917833Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17396
Kat. čís.: 511068
Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace
Resilient floor coverings - Quartz vinyl tiles - Specification
Třídící znak: 917833Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 665
Kat. čís.: 19662
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování vypocování změkčovadel
Resilient floor coverings. Determination of exudation of plasticizers
Třídící znak: 917834Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 666
Kat. čís.: 20463
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování želatinace
Resilient floor coberings. Determination of gelling
Třídící znak: 917835Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 4918
Kat. čís.: 512709
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí
Resilient,textile and laminate floor coverings - Castor chair test
Třídící znak: 917836Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 432
Kat. čís.: 20304
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování smykové síly
Resilient floor coverings. Determination of shear force
Třídící znak: 917837Datum vydání: 01.11.1996    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 24344
Kat. čís.: 90544
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu
Resilient floor coverings - Determination of flexibility and deflection (ISO 24344:2008)
Třídící znak: 917838Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23996
Kat. čís.: 90547
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty
Resilient floor coverings - Determination of density (ISO 23996:2007)
Třídící znak: 917839Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 24337
Kat. čís.: 516106
Laminátové podlahové krytiny - Stanovení geometrických vlastností
Laminate floor coverings - Determination of geometrical characteristics
Třídící znak: 917841Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 684
Kat. čís.: 26073
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování pevnosti svaru
Resilient floor coverings - Determination of seam strength
Třídící znak: 917842Datum vydání: 01.10.1997    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 10874
Kat. čís.: 90548
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification (ISO 10874:2009)
Třídící znak: 917843Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511929)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN 16810
Kat. čís.: 503406
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace
Resilient, textile and laminate floor coverings - Environmental product declarations - Product category rules
Třídící znak: 917844Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14978+A1
Kat. čís.: 513973
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
Laminate floor coverings - Elements with acrylic based surface layer, electron beam cured - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917845Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16094
Kat. čís.: 513322
Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání
Laminate floor coverings - Test method for the determination of micro-scratch resistance
Třídící znak: 917846Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16354
Kat. čís.: 506907
Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods
Třídící znak: 917847Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1815
Kat. čís.: 501387
Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností
Resilient and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity
Třídící znak: 917848Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507711)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2019  
  
ČSN EN ISO 10580
Kat. čís.: 90543
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC)
Resilient, textile and laminate floor coverings - Test method for volatile organic compound (VOC) emissions (ISO 10580:2010)
Třídící znak: 917849Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10581
Kat. čís.: 510294
Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace
Resilient floor coverings - Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications
Třídící znak: 917850Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 650
Kat. čís.: 92714
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on jute backing or on polyester felt backing or on a polyester felt with a polyvinyl chloride backing - Specification
Třídící znak: 917851Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11  Další strana >>