VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 731 produktů
Aktuální strana 5 z 37

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 75 5411
Kat. čís.: 75330
Vodovodní přípojky
Water servis branche pipes
Třídící znak: 755411Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 503159)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 14506
Kat. čís.: 74029
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Automatic diverter - Family H, type C
Třídící znak: 755412Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14451
Kat. čís.: 512421
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive - Family D, type A
Třídící znak: 755413Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14452
Kat. čís.: 73942
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with atmospheric vent and moving element DN 10 to DN 20 inclusive - Family D, type B
Třídící znak: 755414Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12729
Kat. čís.: 518102
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable blackflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
Třídící znak: 755415Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13079
Kat. čís.: 70692
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with injector - Family A - Type D
Třídící znak: 755417Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13077
Kat. čís.: 517974
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
Třídící znak: 755418Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13078
Kat. čís.: 71615
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C
Třídící znak: 755419Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13959
Kat. čís.: 73531
Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D
Anti-pollution check valves - DN 6 to DN 250 inclusive family E, type A, B, C and D
Třídící znak: 755420Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14453
Kat. čís.: 74026
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 inclusive - Family D, type C
Třídící znak: 755421Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14454
Kat. čís.: 74027
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose union backflow preventer DN 15 to DN 32 inclusive - Family H, type A
Třídící znak: 755422Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14455
Kat. čís.: 74028
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pressurised air inlet valves DN 15 to DN 50 inclusive - Family L, type A and type B
Třídící znak: 755423Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14622
Kat. čís.: 74964
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with circular overflow (restricted) - Family A, type F
Třídící znak: 755424Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14623
Kat. čís.: 74965
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with minimum circular overflow (verified by test or measurement) - Family A, type G
Třídící znak: 755425Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14367
Kat. čís.: 74963
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A
Non controllable backflow preventer with different pressure zones - Family C, type A
Třídící znak: 755426Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13433
Kat. čís.: 515882
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, Type A
Třídící znak: 755427Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13434
Kat. čís.: 515881
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector hydraulic actuated - Family G, Type B
Třídící znak: 755428Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15096
Kat. čís.: 512420
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose Union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D - General technical specification
Třídící znak: 755429Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 5455
Kat. čís.: 94734
Výpočet vnitřních vodovodů
Calculation of water installations inside buildings
Třídící znak: 755455Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 506421)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN EN 13076
Kat. čís.: 68751
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Unrestricted air gap-Family A - Type A
Třídící znak: 755461Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>