VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 187 produktů
Aktuální strana 7 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P ISO/TS 19101-2
Kat. čís.: 86443
Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení
Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery
Třídící znak: 979820Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19101-1
Kat. čís.: 503900
Geografická informace - Referenční model - Část 1: Základy
Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals
Třídící znak: 979820Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 19103
Kat. čís.: 76631
Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu
Geographic information - Conceptual schema language
Třídící znak: 979822Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 19104
Kat. čís.: 85256
Geografická informace - Terminologie
Geographic information - Terminology
Třídící znak: 979823Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19105
Kat. čís.: 515849
Geografická informace - Shoda a zkoušení
Geographic information - Conformance and testing
Třídící znak: 979824Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 19106
Kat. čís.: 73430
Geografická informace - Profily
Geographic information - Profiles
Třídící znak: 979825Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 76040)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2006  
  
ČSN EN ISO 19107
Kat. čís.: 509998
Geografická informace - Prostorové schéma
Geographic information - Spatial schema
Třídící znak: 979826Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 19108
Kat. čís.: 68810
Geografická informace - Časové schéma
Geographic information - Temporal schema
Třídící znak: 979827Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83809)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 73692)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2005  
  
ČSN EN ISO 19109
Kat. čís.: 511856
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma
Geographic information - Rules for application schema
Třídící znak: 979828Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19110
Kat. čís.: 502283
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů
Geographic information - Methodology for feature cataloguing
Třídící znak: 979829Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19111
Kat. čís.: 510290
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
Geographic information - Referencing by coordinates
Třídící znak: 979830Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513324)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 518178)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.01.2024  
  
ČSN EN ISO 19111-2
Kat. čís.: 90981
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi - Část 2: Rozšíření pro ukazatele hodnot (ISO 19111-2:2009)
Geographic information - Spatial referencing by coordinates - Part 2: Extension for parametric values
Třídící znak: 979830Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19112
Kat. čís.: 507684
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory
Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
Třídící znak: 979831Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19115-1
Kat. čís.: 509430
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy
Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals
Třídící znak: 979834Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 512707)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2021  
  
ČSN EN ISO 19115-2
Kat. čís.: 507465
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data
Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing
Třídící znak: 979834Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515043)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022  
  
ČSN EN ISO 19115-3
Kat. čís.: 518177
Geografická informace - Metadata - Část 3: Implementace schématu XML pro základní pojmy
Geographic information - Metadata - Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts
Třídící znak: 979834Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19116
Kat. čís.: 509999
Geografická informace - Polohové služby
Geographic information - Positioning services
Třídící znak: 979835Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513200)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN ISO 19117
Kat. čís.: 95464
Geografická informace - Zobrazení
Geographic information - Portrayal
Třídící znak: 979836Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19118
Kat. čís.: 90704
Geografická informace - Kódování
Geographic information - Encoding
Třídící znak: 979837Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19119
Kat. čís.: 507079
Geografická informace - Služby
Geographic information - Services
Třídící znak: 979838Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10  Další strana >>