VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 354 produktů
Aktuální strana 7 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 927-9
Kat. čís.: 516995
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pulloff strength
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16360
Kat. čís.: 513179
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate
Třídící znak: 672013Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16498
Kat. čís.: 98979
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of tannin staining
Třídící znak: 672015Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16969
Kat. čís.: 501067
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of end grain sealing performance
Třídící znak: 672017Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-1
Kat. čís.: 71585
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-11
Kat. čís.: 65944
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning before testing
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73196)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN EN 1062-3
Kat. čís.: 80881
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.07.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-6
Kat. čís.: 65945
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1062-7
Kat. čís.: 71584
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 7: Determination of crack bridging properties
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 19392-1
Kat. čís.: 515832
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí
Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 1: Minimum requirements and weathering
Třídící znak: 672021Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 19392-2
Kat. čís.: 515833
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene
Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 2: Determination and evaluation of resistance to rain erosion using rotating arm
Třídící znak: 672021Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 19392-3
Kat. čís.: 515834
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody
Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 3: Determination and evaluation of resistance to rain erosion using water jet
Třídící znak: 672021Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7143
Kat. čís.: 79338
Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv
Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders
Třídící znak: 672030Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15457
Kat. čís.: 514991
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi
Třídící znak: 672031Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15458
Kat. čís.: 514990
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against algae
Třídící znak: 672032Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-1
Kat. čís.: 76115
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 1: Centrifuge method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-2
Kat. čís.: 76116
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 2: Ashing method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-3
Kat. čís.: 76117
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 3: Filtration method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15060
Kat. čís.: 77018
Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru
Paints and varnishes - Guide for the classification and selection of coating systems for wood based materials in furniture for interior use
Třídící znak: 672050Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13300
Kat. čís.: 516540
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
Paints and varnishes - Paints and varnishes for interior walls and ceilings - Classification
Třídící znak: 673000Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>