VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 118 produktů
Aktuální strana 2 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 68 1148
Kat. čís.: 16924
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Analýza mýdel. Stanovení volných žíravých alkálií
Testing methods for surfactans and detergents. Surface active agents. Analysis of soaps. Determination of free caustic alkali
Třídící znak: 681148Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 457
Kat. čís.: 16934
Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda
Soaps. Determination of chloride content. Titrimetric method
Třídící znak: 681149Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1150
Kat. čís.: 16925
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu uhličitanů
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of the carbonates content
Třídící znak: 681150Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 68 1151
Kat. čís.: 16926
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda
Testing methods for surfactans and detergents. Surface active agents. Determination of pH aqueous solutions. Potentiometric method
Třídící znak: 681151Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1152
Kat. čís.: 16927
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity
Testing methods for surfactans and detergents. Surface active agents. Determination of free alkalinity or free acidity. Titrimetric method
Třídící znak: 681152Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1153
Kat. čís.: 16928
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky a mýdla. Stanovení obsahu vody - metodou azeotropické destilace
Testing methods for surfactans and detergents. Surface active agents and soaps. Determination of water content. Azeotropic distillation method
Třídící znak: 681153Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 68 1154
Kat. čís.: 16929
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu křemičitého
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of total silica content
Třídící znak: 681154Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1155
Kat. čís.: 16930
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení celkového obsahu oxidu fosforečného
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of total phosphorus oxide content
Třídící znak: 681155Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39362)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1994  
  
ČSN 68 1156
Kat. čís.: 16931
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Prací prášky. Stanovení obsahu aktivního kyslíku. Titrační metodou
Testing methods for surfactans and detergents. Washing powder. Determination of active oxygen content. Titrimetric method
Třídící znak: 681156Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1157
Kat. čís.: 16932
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatační činidel
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of chelating agent content
Třídící znak: 681157Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1158
Kat. čís.: 16933
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nezmýdelněného tuku a nezmýdelnitelných látek
Testing methods for surfactans and detergents. Determintaion of the content non-saponified fat and non-saponifiable matters
Třídící znak: 681158Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN ISO 1067
Kat. čís.: 16913
Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek
Analysis of soaps. Determination of unsaponifiable, unsaponified and unsaponified saponifiable matter
Třídící znak: 681159Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 697
Kat. čís.: 16912
Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu
Surface active agents. Washing powders. Determination of apparent density. Method by measuring of a given volume
Třídící znak: 681160Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 673
Kat. čís.: 17516
Mýdla. Stanovení obsahu látek nerozpustných v ethanolu
Soaps. Determination of content of ethanol-insoluble matter
Třídící znak: 681161Datum vydání: 01.04.1995    Cena: 77 Kč
  
ČSN ISO 4323
Kat. čís.: 508685
Mýdla - Stanovení chloridů - Potenciometrická metoda
Soaps - Determination of chloride content - Potentiometric method
Třídící znak: 681162Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 2871-1
Kat. čís.: 85958
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností
Surface active agents - Detergents - Determination of cationicactive matter content - Part 1: High-molecular-mass cationicactive matter (ISO 2871-1:2010)
Třídící znak: 681163Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2871-2
Kat. čís.: 85957
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500)
Surface active agents - Detergents - Determination of cationicactive matter content - Part 2: Cationic-active matter of low molecular mass (between 200 and 500) (ISO 2871-2:2010)
Třídící znak: 681163Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2268
Kat. čís.: 18797
Povrchově aktivní látky (neionogenní) - Stanovení polyethylenglykolů a neionogenních aktivních látek (aduktů). Metoda podle Weibulla
Sruface active agents (non-ionic). Determination of polyethylene glycols and non-ionic active matter (adducts). Weibull method
Třídící znak: 681164Datum vydání: 01.02.1996    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13270
Kat. čís.: 62264
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky v alkyldimethylbetainech
Surface active agents - Determination of the active matter content in alkyldimethylbetaines
Třídící znak: 681165Datum vydání: 01.10.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66226)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2003  
  
ČSN EN 13955
Kat. čís.: 66928
Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek
Surface active agents - Determination of Krafft point and solubility of ionic surface active agents
Třídící znak: 681166Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6  Další strana >>