VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 2 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 720
Kat. čís.: 515761
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd
Glass - Hydrolytic resistance of glass grains at 121 °C - Method of test and classification
Třídící znak: 700530Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 719
Kat. čís.: 515762
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C - Zkušební metoda a rozdělení do tříd
Glass - Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C - Method of test and classification
Třídící znak: 700531Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 70 0532-1
Kat. čís.: 30613
Zkušební metody skla. Křemičité sklo. Metoda stanovení odolnosti proti kyselině chlorovodíkové při 100 °C
Třídící znak: 700532Datum vydání: 01.12.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 70 0532-2
Kat. čís.: 30614
Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda
Glass - Determination of the acid resistance (gravimetric method)
Třídící znak: 700532Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 695
Kat. čís.: 32254
Sklo. Odolnost proti účinku vroucího vodného roztoku směsi alkálií. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
Glass - Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali - Method of test and classification
Třídící znak: 700533Datum vydání: 01.10.1993    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0534
Kat. čís.: 30615
Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích
Glass. Method for testing of internal stress in glass products
Třídící znak: 700534Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 718
Kat. čís.: 15179
Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení
Laboratory glassware - Thermal shock and thermal shock endurance - Test methods
Třídící znak: 700536Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1388-1
Kat. čís.: 26256
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží
Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 1: Determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware
Třídící znak: 700541Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71013)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 1388-2
Kat. čís.: 26257
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží
Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware
Třídící znak: 700542Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71014)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 1183
Kat. čís.: 52507
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení
Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance
Třídící znak: 700543Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 0545
Kat. čís.: 30617
Sklo. Stanovení indexu lomu pulfrichovým refraktometrem
Glass. Determination of index of refraction by means of Pulfrich refractometer
Třídící znak: 700545Datum vydání: 01.01.1987    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 29008
Kat. čís.: 19614
Skleněné lahve - Odklon od svislé osy - Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)
Glass bottles. Verticality. Test method (ISO 9008:1991)
Třídící znak: 700561Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 70 0562
Kat. čís.: 30621
Stanovení rozměrů skleněných obalů
Determination of dimensions of glass containers
Třídící znak: 700562Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 19617)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.1996  
  
ČSN EN 29009
Kat. čís.: 19615
Skleněné obaly - Výška a nerovnoběžnost ústí a dna - Metody zkoušení (ISO 9009:1991)
Glass containers. Height and non-parallelism of finish with reference to containers base. Test methods (ISO 9009:1991)
Třídící znak: 700563Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 29885
Kat. čís.: 19616
Skleněné obaly širokohrdlé - Nerovinnost dosedací plochy ústí - Metody zkoušení (ISO 9885:1991)
Wide-mouth glass containers. Deviation from flatness of top sealing surface. Test methods (ISO 9885:1991)
Třídící znak: 700564Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7884-6
Kat. čís.: 30622
Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí
Glass. Viscosity and viscometric fixed points - Part 6: Determination of softening point
Třídící znak: 700575Datum vydání: 01.10.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1288-1
Kat. čís.: 61649
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 1: Fundamentals of testing glass
Třídící znak: 700580Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1288-2
Kat. čís.: 61648
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 2: Coaxial double ring test on flat specimens with large test surface areas
Třídící znak: 700580Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1288-3
Kat. čís.: 61647
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)
Třídící znak: 700580Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1288-4
Kat. čís.: 61645
Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 4: Testing of channel shaped glass
Třídící znak: 700580Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>