VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 4 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14644-13
Kat. čís.: 505323
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 13: Cleaning of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle and chemical classifications
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-14
Kat. čís.: 501607
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-15
Kat. čís.: 504477
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-16
Kat. čís.: 508287
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative devices
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-17
Kat. čís.: 512525
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 17: Particle deposition rate applications
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-18
Kat. čís.: 518795
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 18: Posuzování vhodnosti spotřebního materiálu
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 18: Assessment of suitability of consumables
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-2
Kat. čís.: 99774
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-3
Kat. čís.: 509197
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-4
Kat. čís.: 516865
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design, construction and start-up
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-5
Kat. čís.: 71477
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 5: Operations
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-6
Kat. čís.: 80615
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14644-7
Kat. čís.: 72077
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-8
Kat. čís.: 515766
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 8: Assessment of air cleanliness by chemical concentration (ACC)
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14644-9
Kat. čís.: 515523
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 9: Assessment of surface cleanliness for particle concentration
Třídící znak: 125301Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17141
Kat. čís.: 511279
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
Třídící znak: 125302Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14698-1
Kat. čís.: 69608
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 1: Hlavní principy a metody
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods
Třídící znak: 125370Datum vydání: 01.04.2004    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14698-2
Kat. čís.: 69438
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečištění - Část 2: Vyhodnocení a výklad údajů o biologickém znečištění
Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
Třídící znak: 125370Datum vydání: 01.06.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76212)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2006  
  
ČSN 12 5606
Kat. čís.: 25015
Parní ohřívače vzduchu. Měření a vyhodnocování
Steam air heaters. Measurement and evaluation
Třídící znak: 125606Datum vydání: 01.04.1988    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 12 6009
Kat. čís.: 25016
Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy
Drying. Drying equipment and driers. Types and classification
Třídící znak: 126009Datum vydání: 01.12.1989    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 12 6201
Kat. čís.: 25017
Sušárenství. Šachtové sušárny obilí. Ukazatele spotřeby energie
Třídící znak: 126201Datum vydání: 01.04.1990    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7  Další strana >>