ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE


Vyhovuje 145 produktů
Aktuální strana 3 z 8

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4254-11
Kat. čís.: 501322
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy
Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511244)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN ISO 4254-12
Kat. čís.: 93348
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje
Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503732)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2017  
  
ČSN EN ISO 4254-14
Kat. čís.: 500562
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků
Agricultural machinery - Safety - Part 14: Bale wrappers
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4254-17
Kat. čís.: 516798
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin
Agricultural machinery - Safety - Part 17: Root crop harvesters
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4254-5
Kat. čís.: 507690
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy
Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2
Kat. čís.: 513809
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv
Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514229)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 4254-7
Kat. čís.: 505261
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny
Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harvesters
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4254-8
Kat. čís.: 506004
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv
Agricultural machinery - Safety - Part 8: Solid fertilizer distributors
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4254-9
Kat. čís.: 508879
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje
Agricultural machinery - Safety - Part 9: Seed drills
Třídící znak: 470601Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16231-1
Kat. čís.: 94147
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady
Self-propelled agricultural machinery - Assessment of stability - Part 1: Principles
Třídící znak: 470602Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16231-2
Kat. čís.: 99618
Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy
Self-propelled agricultural machinery - Assessment of stability - Part 2: Determination of static stability and test procedures
Třídící znak: 470602Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16230-1
Kat. čís.: 99181
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky
Agricultural machinery and tractors - Safety of higher voltage electrical and electronic components and systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 470603Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 690
Kat. čís.: 95143
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost
Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
Třídící znak: 470610Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 703
Kat. čís.: 514281
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže
Agricultural machinery - Safety - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines
Třídící znak: 470611Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16246
Kat. čís.: 93137
Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost
Agricultural machinery - Backhoes - Safety
Třídící znak: 470614Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10517
Kat. čís.: 509392
Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost
Powered hand-held hedge trimmers - Safety
Třídící znak: 470614Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 786+A2
Kat. čís.: 85689
Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost
Garden equipment - Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers - Mechanical safety
Třídící znak: 470615Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 706+A1
Kat. čís.: 84856
Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost
Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines - Safety
Třídící znak: 470616Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5395-1
Kat. čís.: 95155
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests
Třídící znak: 470617Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506239)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 5395-2
Kat. čís.: 95154
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers
Třídící znak: 470617Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502407)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 503576)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8  Další strana >>