ZEMĚDĚLSTVÍ


Vyhovuje 335 produktů
Aktuální strana 14 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17180
Kat. čís.: 97503
Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny
Animal feeding stuffs - Determination of lysine, methionine and threonine in commercial amino acid products and premixtures
Třídící znak: 467055Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17049
Kat. čís.: 504949
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed - Confirmatory analysis by LC-MS
Třídící znak: 467056Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17294
Kat. čís.: 509833
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)
Třídící znak: 467057Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17298
Kat. čís.: 509832
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Třídící znak: 467058Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17299
Kat. čís.: 509864
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC - MS/MS)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination level, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in compound feed with High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry detection (LC-MS/MS)
Třídící znak: 467059Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12099
Kat. čís.: 505839
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie
Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry
Třídící znak: 467060Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17256
Kat. čís.: 510266
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of ergot alkaloids and tropane alkaloids in feed materials and compound feeds by LC-MS/MS
Třídící znak: 467061Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17212
Kat. čís.: 510048
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
Třídící znak: 467062Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17455
Kat. čís.: 511437
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins
Třídící znak: 467063Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17362
Kat. čís.: 512270
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
Třídící znak: 467064Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17374
Kat. čís.: 511959
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICP-MS
Třídící znak: 467065Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17462
Kat. čís.: 512744
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium- 134 and Caesium-137 in feed
Třídící znak: 467066Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17504
Kat. čís.: 514980
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení gossypolu v semenech bavlníku a krmivech pomocí LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of gossypol in cotton seed and feeding stuff by LC-MS/MS
Třídící znak: 467067Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17550
Kat. čís.: 515370
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carotenoids in animal compound feed and premixtures by high performance liquid chromatography - UV detection (HPLC-UV)
Třídící znak: 467068Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17683
Kat. čís.: 518279
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v krmivech pomocí LC-MS/MS
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS
Třídící znak: 467069Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17853
Kat. čís.: 518469
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
Animal feeding stuff: Methods of sampling and analysis - Determination of intact glucosinolates in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
Třídící znak: 467070Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17697
Kat. čís.: 518471
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - PFGE typizace laktobacilů, pediokoků, enterokoků a bacilů v krmivech
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - PFGE typing of Lactobacilli, Pediococci, Enterococci and Bacilli in animal feeds
Třídící znak: 467071Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 15754
Kat. čís.: 95426
Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)
Animal feeding stuffs - Determination of sugar content - High performance exchange chromatographic method (HPAEC-PAD)
Třídící znak: 467085Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16939
Kat. čís.: 505044
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection of tylosin, spiramycin and virginiamycin - Thin Layer Chromatography and bioautography
Třídící znak: 467086Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16930
Kat. čís.: 505462
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carbadox and olaquindox by HPLC/UV
Třídící znak: 467087Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17  Další strana >>