ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 2 z 63

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 62305-4 ed. 2
Kat. čís.: 88812
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
Třídící znak: 341390Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502183)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
ČSN EN IEC 62858 ed. 2
Kat. čís.: 509542
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles
Třídící znak: 341390Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61663-1
Kat. čís.: 62198
Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
Lightning protection - Telecommunication lines - Part 1: Fibre optic installations
Třídící znak: 341391Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61663-2
Kat. čís.: 64168
Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči
Lightning protection - Telecommunication lines - Part 2: Lines using metallic conductors
Třídící znak: 341391Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61643-11 ed. 2
Kat. čís.: 92923
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody
Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 505862)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN 61643-21
Kat. čís.: 64169
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85108)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 92768)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 61643-31
Kat. čís.: 508533
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích
Low-voltage surge protective devices - Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515736)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2023  
  
ČSN EN 61643-311 ed. 2
Kat. čís.: 94089
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)
Components for low-voltage surge protective devices - Part 311: Performance requirements and test circuits for gas discharge tubes (GDT)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61643-312
Kat. čís.: 94097
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek
Components for low-voltage surge protective devices - Part 312: Selection and application principles for gas discharge tubes
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61643-321
Kat. čís.: 65922
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)
Components for low-voltage surge protective devices - Part 321: Specifications for avalanche breakdown diode (ABD)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61643-351
Kat. čís.: 502495
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích
Components for low-voltage surge protective devices - Part 351: Performance requirements and test methods for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SIT)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61643-331 ed. 3
Kat. čís.: 511724
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody pro varistory z oxidů kovů (MOV)
Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61643-341 ed. 2
Kat. čís.: 512038
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)
Components for low-voltage surge protection - Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 61643-352
Kat. čís.: 505167
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 352: Zásady pro výběr a instalaci oddělovacích transformátorů pro ochranu před bleskem v telekomunikačních a signalizačních sítích
Components for low-voltage surge protection - Part 352: Selection and application principles for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SITs)
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CLC/TS 61643-12
Kat. čís.: 92672
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci
Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles
Třídící znak: 341392Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50468
Kat. čís.: 84648
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku
Resistibility requirements to overvoltages and overcurrents due to lightning for equipment having telecommunication ports
Třídící znak: 341393Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 51643-32
Kat. čís.: 518504
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití
Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the DC side of photovoltaic installations - Selection and application principles
Třídící znak: 341394Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 50539-22
Kat. čís.: 92674
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny
Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 22: Selection and application principles - Wind turbine applications
Třídící znak: 341394Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50628
Kat. čís.: 501651
Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech
Erection of electrical installations in underground mines
Třídící znak: 341415Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1500 ed. 2
Kat. čís.: 84547
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení
Railway applications - Fixed installations - Basic rules for electric traction equipment
Třídící znak: 341500Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 89456)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>