ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY


Vyhovuje 753 produktů
Aktuální strana 2 z 38

Předchozí strana Další strana >>

ČSN IEC 60050-415
Kat. čís.: 59839
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny
International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-426
Kat. čís.: 84616
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry
International Electrotechnical Vocabulary - Part 426: Equipment for explosive atmospheres
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98322)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015  
  
ČSN IEC 60050-442
Kat. čís.: 61171
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství
International Electrotechnical Vocabulary - Part 442: Electrical accessories
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504227)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504228)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 509779)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN IEC 60050-444
Kat. čís.: 68255
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé
International Electrotechnical Vocabulary - Part 444: Elementary relays
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN IEC 60050-461
Kat. čís.: 83856
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely
International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-471
Kat. čís.: 86098
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory
International Electrotechnical Vocabulary - Part 471: Insulators
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501231)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2017  
  
ČSN IEC 60050-482
Kat. čís.: 73778
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie
International Electrotechnical Vocabulary - Part 482: Primary and secondary cells and batteries
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502988)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511231)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN IEC 60050-511
Kat. čís.: 506405
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy
International electrotechnical vocabulary - Part 511: Nano-enabled electrotechnical products and systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-521
Kat. čís.: 67115
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody
International Electrotechnical Vocabulary - Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2003    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504431)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 507589)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2019  
  
ČSN IEC 60050-523
Kat. čís.: 507709
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky
International Electrotechnical Vocabulary - Part 523: Micro-electromechanical devices
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510036)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN IEC 60050-551
Kat. čís.: 59858
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika
International Electrotechnical Vocabulary - Part 551: Power electronics
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 66236)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
ČSN IEC 60050-551-20
Kat. čís.: 65617
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza
International Electrotechnical Vocabulary - Part 551-20: Power electronics - Harmonic analysis
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2002    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506076)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN IEC 60050-561
Kat. čís.: 98707
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 2734,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 503011)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 511653)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2021  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 513392)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 514595)Cena: 535,7 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN IEC 60050-581
Kat. čís.: 88976
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 581: Electromechanical components for electronic equipment
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-614
Kat. čís.: 501998
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 614: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-617
Kat. čís.: 87574
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou
International Electrotechnical Vocabulary - Part 617: Organization/Market of electricity
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94581)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 506707)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 508170)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN IEC 60050-651
Kat. čís.: 96597
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
International Electrotechnical Vocabulary - Part 651: Live working
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-692
Kat. čís.: 506736
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav
International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 60050-713
Kat. čís.: 60180
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz
International Electrotechnical Vocabulary - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502781)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 504432)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2018  
  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 507101)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
Změna  : A4 (Katalogové číslo: 510031)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
Změna  : A5 (Katalogové číslo: 513351)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN IEC 60050-732+A1+A2
Kat. čís.: 506255
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí
International electrotechnical vocabulary - Part 732: Computer network technology
Třídící znak: 330050Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A3 (Katalogové číslo: 514166)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>